معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز از ادامه عملیات اجرایی مسیرگشایی امتداد خیابان حافظ به کمربند میانی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد خبرداد.

به گزارش تبریزمن، محمدحسین اسحقی گفت: آمار خودروهای سطح شهرتبریز طی ۸ سال گذشته افزایش بسیار چشمگیری داشته و موجب ایجاد معضل ترافیک در بسیاری از نقاط شهر شده است و بر این اساس، اجرای پروژه های مسیر گشایی می تواند نقش اساسی را در سهولت دسترسی و بهبود ترافیک ایفاد کند.

وی در ادامه با اشاره به مراحل اجرای پروژه مسیر گشایی امتداد خیابان حافظ به کمربندی میانی خاطرنشان کرد: اجرای قسمت عمده ای از زیر سازی این خیابان انجام گرفته و مابقی آن نیز پس از اجرای دیوار سنگی به طول ۷۰ متر صورت خواهد گرفت.

 وی در تشریح مشخصات فنی این پروژه اظهار داشت: طول این خیابان۲۵۰متر و عرض آن ۳۶متر است.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز افزود: این پروژه  در راستا ی بهبود ترافیک در خیابان حافظ و برای ایجاد راه دسترسی بهتربه کمربندی میانی درحال مسیرگشایی است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :