به گزارش تبریزمن، ادینهو در تمرینات روز گذشته بازهم عکاس شد و از تماشاگران حاضر در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی عکس گرفت و به شدت از طرف هواداران پرشور تراکتورسازی تشویق شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :