شهرداری کلانشهر تبریز در راستای ترغیب شهروندان به اخذ پروانه های ساختمانی و تسویه عوارض و جرائم، اقدام به ارائه تسهیلات ویژه نموده است.
بر اساس اطلاعیه ی منتشر شده از سوی اداره کل درآمد شهرداری تبریز، شهرداری تبریز تا انتهای سال جاری تسهیلات ویژه ای را برای شهروندان تبریزی در نظر گرفته است.
به گزارش تبریزمن، پرداخت تسهیلات به پرونده های تخلف واحدهای صنفی و کارگاهی یکی از این تشهیلات می باشد که می تواند گام مهمی در راستای تشویق مودیان برای تسویه حساب و پرداخت بدهی واحد های مختلف صنفی شهرباشد.
اداره کل درآمدهای شهرداری تبریز به واحد های صنفی و کارگاهی دارای پرونده تخلف به شرط تسویه حساب پروانه های ساختمانی، ۳۵ درصد در پرداخت عوارض تخفیف قرار داده است.
این تخفیف ها که تا ۲۷ اسفند ماه سال جاری اعمال خواهند شد در راستای تشویق مودیان به تسویه حساب بابت پرونده های تخلف و همچنین پرداخت عوارض می باشد.
همچنین در بسته تسهیلاتی شهرداری تبریز برای واحد های صنفی و کارگاهی که توان پرداخت نقدی پرونده های تخلف یا عوارض را ندارند  شرایط دیگری نیز در نظر گرفته شده است این مودیان می توانند ۲۰ درصد از مجموع جرایم  و عوارض را در زمان تسویه حساب پرداخت نمایند و با تخفیف ۱۰ درصدی بقیه بدهی آنان به اقساط ۱۲ ماهه تقسیط خواهد شد .
همچنین در بسته تسهیلاتی شهرداری تبریز در راستای رونق ساخت و ساز و ایجاد شرایط مناسب برای اخذ پروانه های ساختمانی برای مبلغ عوارض پروانه های ساختمانی در زمان تسویه حساب ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
شهرداری تبریز در خصوص تخلفات ساختمانی نیز تخفیف ۲۳ درصد برای میزان بدهی از بابت عوارض در زمان تسویه حساب در نظر گرفته است.
در بسته تسهیلاتی شهرداری تبریز همچنین کاهش ۲۳ درصدی برای چک های آتی الوصول که تاریخ سررسید آن از اول سال ۱۳۹۶ به بعد می باشد پیش بینی شده است.
حذف کلیه مبالغ دیرکرد و جرایم تاخیر در خصوص چک های برگشتی کاهش کلی در صورت تسویه حساب موضوع تاخیر در مراجعه ماده شش تعرفه عوارض محلی و کاهش دیرکرد و پرداخت عوارض خودرو به صورت هبه از دیگر تسهیلات شهرداری تبریز می باشد.
گفتنی است این تسهیلات در پرونده های تخلف صرفا شامل عوارض خواهد بود و اجرای آن از اول بهمن ماه تا ۲۷ اسفندماه تداوم خواهد داشت.
انتظار می رود با توجه به ارائه این تسهیلات از سوی شهرداری تبریز شاهد استقبال شهروندان از این طرح باشیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :