رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی از هنرمندان خواست به منظور پی گیری همه جانبه حقوق جانباختگان فاجعه منا، در اردوگاه (کمپین) حمایت از خانواده های آنان ثبت نام کنند.

به گزارش تبریزمن، حسن میلانی روز شنبه با بیان این مطلب گفت: حوزه هنری بر این باور است که پی گیری همه جانبه حقوق آنان وظیفه تک تک آحاد جامعه ایران اسلامی می باشد.

وی ادامه داد: بر همین اساس حوزه هنری بنا به رسالت خود در مواجهه فعال و هنرمندانه با این موضوع تلاش می کند تا با تشویق و ترغیب هنرمندان خود به ثبت نام در اردوگاه (کمپین) حمایت از قربانیان منا، در همه رشته های هنری به خلق آثار برای افشای بی کفایتی های دولت عربستان بپردازند.

وی این اقدام را از یک سو گامی برای ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان این مراسم و از سوی دیگر ادای دین نسبت به این فاجعه توسط هنرمندان عنوان کرد.

میلانی اظهار کرد: از کلیه هنرمندان و همدردی کنندگان با خانواده های جانباختگان این حادثه انتظار می رود با شرکت و ثبت نام در کمپین حمایت از قربانیان منا به آدرس www.ptm.ir شرکت کنند.

وی همچنین از هنرمندان خواست، تا با ترغیب دوستان و آشنایان خود برای ثبت نام در این کمپین، در شکل گیری و توسعه این جریان مردمی اقدامات تبلیغی مناسبی را انجام دهند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :