اردوی آمادگی رقابتهای جهانی ایتالیا به میزبانی تبریز در پیست اسکیت  ائل گولی تبریز برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چند رسانه ای: اردوی آمادگی تیم ملی هاکی اسکیت مردان و زنان کشور آمادگی رقابتهای جهانی ایتالیا به میزبانی تبریز در پیست اسکیت  ائل گولی برگزار شد


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :