اردوی گردشگری هویتی با رویکرد آموزش و توانمدی سازی اعضای سازمانهای مردم نهاد جوانان آذربایجانشرقی با حضور دبیران سازمان های مردم نهاد آذربایجانشرقی در منطقه ازاد تجاری ارس ۵ و ۶ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش تبریزمن، امیر تقی زاده معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی در این خصوص افزود : این اردوی گردشگری در راستای نقش و ساختار تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد و کارگاه آموزشی نقش تشکل های غیردولتی در اقتصاد مقاومتی و نمایشگاههای جنبی مبارزه با مواد مخدر برگزار خواهد شد.

وی افزود : دبیران تشکل های مردم نهاد در این سفر ۲ روزه به منطقه ازاد تجاری ارس ، علاوه بر حضور در کارگاههای آموزشی ، بازدید از صنایع تولیدی و کارخانجات و گردشگری نیز صورت خواهد گرفت.

تقی زاده همچنین در خصوص محورهای زیست محیطی این اردوی گردشگری هویتی نیز گفت : دبیران علاوه بر جاذبه گردشگری طبیعی این منطقه ، در پاکسازی پاکسازی طبیعت و جنگل توسط شرکت کنندگان در اردو ، نصب شعارهای محیط زیستی در محیط اردو و طبیعت از قبیل: با طبیعت مهربان باشیم ،  دوستی با طبیعت دوستی با خداست ، زندگی سبز با طبیعت سبز ، تنها یک زمین داریم آن را از بین نبریم و طبیعت بدون زباله زیباست را مشارکت خواهند کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :