مدیر کل تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارس پایلوت فعالیت های دانش بنیان در بین مناطق آزاد کشور است و امیدواریم این مهم به دیگر مناطق آزاد کشور نیز تعمیم یابد.

به گزارش تبریزمن، البرز محمدی با اشاره به توجه منطقه آزاد ارس به شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: قابلیت های فناورانه ارس برجسته است و با وجود قابلیت های علمی و تخصصی در این منطقه، امیدواریم شاهد ایجاد و راه انداری نمایشگاه دائمی محصولات دانش بنیان در ارس باشیم.

وی با اشاره به فعالیت ۱۵۵شرکت تعاونی دانش بنیان در سطح کشور اظهار بیان کرد: شرکت های تعاونی دانش بنیان در دولت تدبیر و امید به صورت منسجم تر و تخصصی تر فعالیت خود را ادامه داده اند و این روند رو به رشد است.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر حدود۶۰۰شرکت فناور در قالب تعاونی در کشور فعالیت می کنند که امیدواریم این شرکت ها نیز بتوانند از مراجع مربوطه عنوان دانش بنیان را کسب کنند.

مدیر کل تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر ضرورت همکاری شرکت های دانش بنیان همسو با یگدیگر گفت: وزارت تعاون نیز در برنامه های خود از تعاونی های تامین نیاز واحدهای دانش بنیان حمایت می کند.

وی ادامه داد:حمایت از تعاونی های دانشگاهی و دانشجویی از دیگر برنامه های مورد تاکید وزارت تعاون است و شرکت هایی که در جوار دانشگاه ها به صورت تعاونی دانشجویی شکل می گیرند حمایت می شوند.

شایان ذکر است در حاشیه این گردهمایی شرکت های فناور و دانش بنیان در محیطی تخصصی در نمایشگاه ویژه به ارائه توانمندی های خود می پردازند.

گفتنی است در این همایش ۸۵ شرکت دانش بنیان و ۶۵ شرکت فناور حضور دارند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :