ابراهیم فیروزی دبیر برگزاری تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای ایران – آذربایجان گفت :اروین کیست ماکر نماینده اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری UCI گزارش خود را از تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان ارسال کرده است.

به گزارش تبریزمن، ابراهیم فیروزی دبیر برگزاری تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای ایران – آذربایجان گفت :اروین کیست ماکر نماینده اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری UCI گزارش خود را از تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان ارسال کرده است.

وی افزود : اروین کیست ماکر در گزارش ارسالی به ستاد برگزاری سی و یکمین دوره تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای ایران – آذربایجان سازماندهی تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان را عالی اعلام کرده است.

وی افزود : امنیت و مسیر ،از مهمترین مولفه های برگزاری رقابتهای دوچرخه سواری جاده ای در سطح جهان است را در سی و یکمین دوره تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان در سطح عالی اعلام کرده است.

فیروزی در ادامه بیان داشت : وی در موضوعات اسکان ، ایاب و ذهاب ، جوایز ، مراسم های روزانه ، دفترچه فنی ، تعدادتیمهای خارجی و کیفیت تیمها را خیلی خوب برشمرده است که در فضایی صمیمی و دوستانه تور برگزار شده است.


دبیر برگزاری تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای ایران – آذربایجان تصریح کرد : در گزارش نماینده UCI یکی از نقاط برجسته تور کارگروه فتوفینش بود که اقدامات این گروه بسیار خوب بود برشمرده شده است.

ابراهیم فیروزی در خصوص نمره ارائه شده به تور از سوی اروین کیست ماکرگفت : در مجموع اروین کیست ماکر نماینده اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری UCI از ۱۰۰ نمره ۸۵ خیلی خوب را به سی و یکمین دوره تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای ایران – آذربایجان داده است.

وی در خصوص نیازها و موارد قابل و نیاز به ارتقاء دوره تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای ایران – آذربایجان از سوی نماینده UCI گفت : اروین کیست ماکر نماینده اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری UCIمهمترین مورد نیاز ارتقاء تور را افزایش و تقویت ارتباطات رادیویی دانسته است .

وی همچنین حضور موتورسواران آشنا به قوانین دوچرخه سواری ، آشنایی مکانیسین ها و رانندگان به زبان انگلیسی ، استفاده از ۴ داور بین المللی و ارتقا کیفیت ها خودروها را برای دوره های آتی مهم و نیاز دانست.

ابراهیم فیروزی دبیر برگزاری تور دوچرخه سواری نیمه حرفه ای ایران – آذربایجان در خصوص گزارش اروین کیست ماکر نماینده اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری UCIگفت : گزارش اروین کیست ماکر و نمره ۸۵ به تور ایران – آذربایجان بالاترین و بهترین نمره و گزارش در ادوار گذشته تور بوده و مدیریت اجرایی و فنی با استفاده از تجربیات و با کمترین امکانات مالی توانسته به این افتخار دست پیدا کند.

وی تصریح کرد : توانمندی و پتانسیل و حمایت مسئولینت استانی ستاد برگزاری و اجرایی و فنی تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان بسیار بالاست و میتوان با حمایت بیش از پیش مسئولین کشوری و تفکر برگزاری رقابتهایی در سطح بالاتر در بین مسئولین به عنوان قدیمی ترین و مستمرترین رویداد ورزشی کشور در این سطح بالا نیمه حرفه ای که هر کشوری افتخار برگزاری این رقابتها را در این سطح ندارد ، میتوان شاهد ارتقاء تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان در سطح حرفه ای بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :