طرح تحول اقتصادی عربستان موسوم به ‘تصویر عربستان در ۲۰۳۰’ توسط شاهزاده سعودی به تازگی عرضه شده است؛ طرحی به ظاهرجذاب اما توخالی و به معنای واقعی کلمه تقلیدی، که بر مبنای ادعای سلمان، بنای آن، تحول در ساختار رژیم بدوی سعودی است.

به گزارش تبریزمن، کاهش وابستگی به نفت، تغییر ساختار آموزشی و حقوق زنان از موضوعات مهمی است که در طرح کلی این برنامه، به آن اشاره شده است. رژیم سعودی، بر مبنای این طرح، در نظر دارد ساختار فعلی نظام آموزشی عربستان را به ساختاری وهابی – غربی تغییر دهد.

در بخش دیگری از این طرح شاهزاده سعودی مدعی شده است که زنان باید دارای حقوق و فرصت های اجتماعی برابر باشند؛در حالیکه دستگاه مذهبی رژیم سعودی، رأی دادن زنان را موجب فساد می داند .

**کاهش وابستگی یا کاهش اعتیاد مزمن و تغییر ناپذیر به نفت

اقتصاد عربستان دربرابر افت و خیزهای بهای جهانی نفت، آسیب پذیر بوده است. بر اساس تحلیل های اقتصادی، نفت هم اکنون بیش از ۷۰ درصد ارزش ذاتی خود را از دست داده است و متعاقب این تغییر، ذخایر پولی عربستان از ۷۳۲ به ۶۱۱ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است و نتیجه آن کسری بودجه این کشور است.

بر اساس این برنامه تقلیدی، دستگاه اقتصادی رژیم سعودی برآن است تا با حراج بخشی از سهام شرکت بزرگ نفتی ‘آرامکو’ که عبدالباری عطوان تحلیل گر معروف مسائل سیاسی جهان عرب آن را ‘ گاو شیرده’ عربستان می نامد و پخش و تزریق سود حاصل به یک صندوق سرمایه گذاری، اقتصاد کشورش را از اتکا به منابع نفتی جدا سازد. این در حالی است که در صورت تغییر وضعیت تقاضا در بازار جهانی و عدم فروش سهام های این شرکت، ورشکستگی این شرکت امری بعید نیست.

** استحاله ماهوی نظام آموزشی

از دیگر اهداف این طرح تقلیدی، اصلاح ( استحاله ماهوی) نظام آموزشی در رژیم سعودی است. رژیم سعودی، بر مبنای این طرح، در نظر دارد ساختار فعلی نظام آموزشی عربستان را به ساختاری وهابی – غربی تغییر دهد؛ به این معنا که تعالیم مذهب ضاله وهابیت در فرم و لباسی جدید (غربی) عرضه شود. تغییرات در متون درسی و تغییر ظاهر تعالیم ظاله وهابیت برای تربیتی نسلی سعودی – غربی، از اهداف نظام آموزشی جدید در عربستان است.

** حقوق اجتماعی زنان

افزایش مشارکت زنان و حقوق اجتماعی آنان از دیگر اهداف این طرح است. سالهای زیادی است که واژه ‘ زن’ در ساختار اجتماعی – سیاسی عربستان جایگاهی ندارد. زنان شهروند دون پایه تلقی می شوند و از ساده ترین حقوق اجتماعی برخوردار نیستند.

بر اساس این طرح، فرصت های برابر در برابر زنان سعودی قرار می گیرد و حقوق آنان شرعی و قانونی می شود. شاهزاده سعودی مدعی شده است که زنان باید دارای حقوق و فرصت های اجتماعی باشند. در حالی که سازمان رانندگی عربستان زنان این کشور را عامل تصادفات رانندگی می داند و دستگاه مذهبی رژیم سعودی، رأی دادن زنان را موجب فساد و خلاف عفت می داند، حال چگونه می توان حقوقی جدید در این کشور بدوی برای آنان متصور بود؟

سلمان جوان در حالی از نقشه راه آینده سخن می گوید که این کشور بدوی با مشکلات فراوانی روبرو است: رشد فزاینده بیکاری، آسیب های اجتماعی مربوط به کارگران مهاجر ( حدود ۱۰ میلیون تن )، کمبود آب و خسکشالی پیش روی این کشور، افزایش اعتراضات اجتماعی و صنفی، کاهش محبوبیت در میان مردمان منطقه، از مشکلات جدی پیش روی رژیم سعودی است.

برنامه عرضه شده از سوی محمد بن سلمان شاهزاده سعودی،در ظاهر جذاب به نظر می رسد اما محتوای آن از جنس سیاست های همیشگی رژیم سعودی است؛ توخالی و نسجیده و محکوم به شکست. البته مبرهن و واضح است در صورتی که این برنامه به مرحله عمل گذاشته شود نتایج کاملا معکوس آن؛ نتایجی از جنس تجاوز به یمن و یا جنگ نیابتی علیه ایران در سوریه؛ بر همگان مشخص خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :