منابع خبری از حضور گسترده و بی سابقه مردم در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی خبر داده اند.

به گزارش تبریزمن، براساس آمار غیررسمی اعلام شده، ۳/۵ میلیون نفر در مراسم بدرقه آیت الله هاشمی شرکت کرده اند.

ازدحام بی سابقه مردم در آیین تشییع هاشمی
 .
ازدحام بی سابقه مردم در آیین تشییع هاشمی
 .
ازدحام بی سابقه مردم در آیین تشییع هاشمی
.
ازدحام بی سابقه مردم در آیین تشییع هاشمی
 .
ازدحام بی سابقه مردم در آیین تشییع هاشمی
.
ازدحام بی سابقه مردم در آیین تشییع هاشمی
.
ازدحام بی سابقه مردم در آیین تشییع هاشمی
.
ازدحام بی سابقه مردم در آیین تشییع هاشمی

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :