این جشن عروسی در مرکز «مهر» گرفته شده است، مرکزی برای اسکان و بهبود کارتن‌خواب‌های تهران.

به گزارش تبریزمن، عروس و داماد این جشن، «یاور» هستند، یاور کارتن‌خواب‌ها. زنان بهبودیافته برایشان دست میزنند و‌ روی سرشان گل می‌ریزند. دنیا را چه دیدید. شاید یک روز آنها هم عروس شدند.

1444724689190_Rouhollah Vahdati-1.jpg

1444724689378_Rouhollah Vahdati-2.jpg

1444724689549_Rouhollah Vahdati-3.jpg

1444724689721_Rouhollah Vahdati-4.jpg

1444724690126_Rouhollah Vahdati-6.jpg

1444724690688_Rouhollah Vahdati-10.jpg

1444724690844_Rouhollah Vahdati-11.jpg

1444724689924_Rouhollah Vahdati-5.jpg

1444724691016_Rouhollah Vahdati-12.jpg

1444724690392_Rouhollah Vahdati-8.jpg

1444724690563_Rouhollah Vahdati-9.jpg

1444724691827_Rouhollah Vahdati-16.jpg

1444724691998_Rouhollah Vahdati-17.jpg

1444724690251_Rouhollah Vahdati-7.jpg


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :