عضو شورای اسلامی کلان شهر تبریز از این که وی نیز در خصوص چند و چون “سفر خارجی اش”! مورد سوال واقع شده است، ابراز شگفتی کرد.

سعید حاجی زاده در گفتگو با تبریزمن، با اشاره به اظهارات فرماندار  مبنی بر تشکیل جلسه ی حل اختلاف استان به منظور رسیدگی به تخلفات مربوط به سفرهای خارجی برخی اعضای شورا گفت: بنده اساسا از آغاز عضویت در شورا تا کنون هیچ سفر خارجی چه شخصی و چه از طرف شورا نداشته ام.

وی در پاسخ به این  سوال که آیا از شما نیز در این باره توضیح خواسته شده است، گفت: در فهرست ارسال شده نام من نیز آمده است.

این عضو شورای شهر خواستار اصلاح و تجدید نظر در این باره شد و گفت: در تعجبم که دوستان بر اساس کدام بررسی و اسناد و مدارک، به این نتیجه ی غیر واقعی رسیده اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلان شهر تبریز افزود: بنده حتی در هیچ یک از سفرهای داخلی شورا نیز حضور نداشته ام.

حاجی زاده در پاسخ به علت اجتناب از این سفرها گفت: من دو سال اول، سخنگوی شورا بودم و دو سال بعدی هم رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بوده و هستم و طبعا پیشنهادهایی در خصوص حضور در مسافرت های داخلی و خارجی به بنده هم شد ولی به دلایلی که برای خودم دارم ترجیح دادم در این سفرها شرکت نکنم.

وی افزود: البته من با مسافرت اعضای شورا چه داخلی و چه خارجی مخالفت اصولی ندارم اما معتقدم این سفرها باید با طی مراحل قانونی و در مواردی صورت گیرد که به طور واضح برای شهر و مسائل آن مفید بوده و خروجی مشخصی داشته باشد، از سوی دیگر چون مردم تاکنون آثار و فواید خاصی از انجام چنین سفرهایی به عینه مشاهده نکرده اند معمولا نسبت به آن ذهنیت مثبت و خوبی ندارند و تصورشان از چنین مسافرتهایی چیزی جز حیف و میل بیت المال نیست.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :