به گزارش تبریزمن، جلسه امروز شورای شهر تبریز تحت تاثیر انتخابات هیئت رئیسه هفته گذشته و نیز انتخابات اعضای کمیسیون ها و کمیته های شورا از ساعت ۸ صبح آغاز شد.

شهرام دبیری، رئیس شورا، در ابتدای جلسه با گرامی داشتن روز ۱۷ شهریور، قیام خونین مردم در این روز را باعث تزلزل و تردید رژیم گذشته در مبارزه با انقلابیون و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب دانست. وی همچنین سالروز وفات آیت الله طالقانی را گرامی داشته و در ادامه نیز برای برای اکبر آقا محمدی، معاون ادارای مالی شهرداری – که دچار سانحه شده بود – آرزوی سلامتی کرد.

دبیری در ادامه به انتخابات امروز کمیسیون ها اشاره کرده و پیشنهاد اضافه شدن سه کمیسیون جدید به نام های ” حمل و نقل و ترافیک “، شهرسازی و معماری ” و ” سرمایه گذاری ” را به دیگر اعضا ارائه کرد. وی اهمیت این موضوعات را عامل اصلی درخواست اضافه شدن آن ها به دیگر کمیسیون های شورا اعلام کرده و از ضرورت بررسی بیشتر آنان سخن گفت.

با این وجود ایران آهور و شیاری نسبت به این پیشنهاد واکنش نشان داده و با اشاره به عدم تشکیل منظم جلسات کمیسیون ها در گذشته، اضافه شدن سه کمیسیون جدید را بی فایده و اضافه کاری دانستند، از طرف دیگر اما دیگر نمایندگان به این صحبت ها واکنش نشان داده و از پیشنهاد دبیری دفاع کردند.

فریدون بابایی اقدم ضمن تائید نسبی سخنان ایران آهور، خواستار اهمیت بیشتر مصوبات کمیسیون ها شده و پیشنهاد کرد تا اکثر جلسات کمیسیون ها با ۵ نفر تشکیل یابند. دبیری ضمن تائید این پیشنهاد، اظهار کرد که کمیسیون های بودجه و فرهنگ به دلیل ضرورت بیشتر با ۷ نفر و سایر کمیسیون ها در صورت تصویب با ۵ نفر تشکیل خواهند شد.

وی همچنین در ادامه از مکتوب شدن حضور و غیاب اعضای شورا در جلسات و نیز جلسات کمیسیون ها و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح سخن گفت.

DSC_1199

در ادامه جلسه، نوای باغبان با اشاره به این موضوع که افزایش یا کاهش تعداد کمیسیون ها جزو اختیارات قانونی اعضا می باشد، دخالت کمیسیون ها در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها را خواستار شده و از سایر اعضا درخواست کرد تا نسبت به این جلسات احساس مسئولیت داشته باشند.

ایرج شهین باهر نیز با دفاع از عملکرد کمیسیون ها در دوره گذشته، خواستار ارزش گذاری و اهمیت بیشتر به مصوبات و تصمیم گیری های کمیسیون ها شده و از دیگر اعضا ( شیاری ) درخواست کرد تا بدون اطلاعات دقیق، سایر نمایندگان را به چالش نکشند.

حبیب شیری آذر، سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز هم در دفاع از پیشنهاد اضافه شدن سه کمیسیون جدید به شورا، از تشکیل منظم جلسات کمیسیون های فرهنگی، بودجه و خدمات – که خود پیش از این عضو آنان بود – سخن گفته و ادامه داد: اگر فردی در جلسات کمیسیون ها حاضر نمی شود، کوتاهی و کم لطفی خود اوست، نه کل اعضای کمیسیون.

سعید حاجی زاده نیز در این خصوص اظهار کرد: علت اصلی که باعث جلوه ضعیف کمیسیون ها شده است، کم کاری نه بلکه اهمیت و اصرار بر طرح لوایح کمیسیون بودجه در صحن شورا می باشد. این اقدام باعث شده تا اعضای سایر کمیسیون ها دلسرد شده و لوایح آن ها در اولویت های بعدی قرار گیرند. همچنین طرح بیش از حد لوایح دو فوریتی باعث عقیم شدن مصوبات کمیسیون ها و نبود زمان لازم برای بررسی آنان گردیده است.

DSC_1296

در این میان استاد بهروز خاماچی نیز پیشنهاد ایجاد کمیسیونی برای مستمندان شهر تبریز ارائه کرد که با مخالفت دبیری همراه شد. رئیس شورا پیشنهاد کرد تا به جای کمیسیون، کمیته ای زیر نظر کمیسیون فرهنگی برای این موضوع ایجاد شود.

در ادامه جلسه، رای گیری اعضای کمیسیون های هشتگانه شورا انجام گرفته و اعضای جدید مشخص شدند. نتایج این رای گیری به شرح زیر می باشد:

اعضای کمیسیون بودجه: سعید حاجی زاده( ۱۷ رای)، اصغر عابدزاده( ۱۸ رای)، شهرام دبیری( دبیری ۱۹ رای )، حبیب شیری آذر( ۱۶ رای)، نوای باغبان( ۱۶ رای)، جواد ششگلانی( ۱۶ رای )، داود امیرحقیان( ۱۵ رای )

اعضای کمیسیون فرهنگی:  اکرم حضرتی( ۱۹ رای )، جواد ششگلانی( ۱۸ رای )، اصغر عابدزاده( ۱۸ رای )، سعید حاجی زاده( ۱۸ رای )، محمدحسین جعفری ( ۲۱ رای )،  بهروز خاماچی (۲۰ رای )، المیرا خاماچی ( ۱۵ رای )

اعضای کمیسیون عمران: فریدون بابایی اقدم ( ۱۸ رای )، ایرج شهین باهر ( ۲۰ رای )، احتشام حاجی پور ( ۱۸ رای )، نوای باغبان ( ۱۹ رای )، ایران آهور ( ۱۷ رای )

اعضای کمیسیون شهرسازی: فریدون بابایی اقدم ( ۱۷ بابایی )، ایرج شهین باهر ( ۱۷ رای )، احتشام حاجی پور ( ۱۶ رای )، رسول درسخوان ( ۱۶ رای )، ایران آهور ( ۱۵ رای )

اعضای کمیسیون خدمات: سعید محدث ( ۱۹ رای )، احتشام حاجی پور ( ۱۹ رای )، حبیب شیری آذر ( ۱۹ رای )، بهروز خاماچی ( ۱۹ رای )، اکرم حضرتی ( ۱۸ رای )

اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک: جعفر مدبر ( ۲۰ رای )، داود امیرحقیان ( ۲۰ رای )، ایران آهور ( ۱۸ رای )، سعید محدث ( ۲۰ رای )، رسول درسخوان ( ۲۰ رای )

اعضای کمیسیون تحقیق و نظارت: احتشام حاجی پور ( ۱۶ رای )، داود امیرحقیان ( ۲۰ رای )، حسن اسوتچی ( ۲۱ رای )، محمدحسین جعفری ( ۲۰ رای )، جعفر مدبر ( ۱۹ رای )

اعضای کمیسیون سرمایه گذاری: اسماعیل چمنی ( ۱۷ رای )، سعید محدث ( ۱۷ رای )، جعفر مدبر ( ۱۶ رای )، اکرم حضرتی ( ۱۶ رای )،  بهروز خاماچی ( ۱۷ رای )

DSC_1189

پس از انتخابات اعضای کمیسیون ها نیز اعضای ناظر شورا شهر تبریز در کمیته‌ها و دادگاه‌ها مورد رای گیری قرار گرفتند:

کمیسیون حل اختلاف: ایرج شهین باهر، محمدحسین جعفری و بهروز خاماچی

کمیته کارگری: حضرتی، مدبر، عابدزاده، اسوتچی و امیرحقیان

کمیته بررسی پروژه‌های تحقیقاتی: آهور، بابایی و درسخوان

کمیته فنی شهرداری: حاجی‌پور، امیرحقیان، باهر، مدبر و آهور

کمیته نام‌گذاری اماکن و معابر: بهروز خاماچی و ششگلانی

کمیسیون ماده ۶۴ مالیاتی: المیرا خاماچی، جعفری و بابایی‌اقدم

کمیته فنی ماده ۵: بابایی‌اقدم

شورای سازمان زیباسازی: بهروز خاماچی

شورای سازمان فرهنگی و هنری: جواد ششگلانی

شورای سازمان آمار و فناوری: محمد حسین جعفری

هیئت حل اختلاف مالیاتی: حاجی پور(بدوی)؛ حضرتی(تجدیدنظر)

شورای سازمان آرامستانها: علی شیاری

شورای سازمان مدیریت پسماند: سعید حاجی‌زاده

شورای سازمان عمران: ایران آهور

کمیته انضباطی تاکسیرانی: جواد ششگلانی

کمیته انضباطی شرکت واحد: جعفر مدبر

هیئت عالی سرمایه گذاری: احتشام حاجی پور، حبیب شیری آذر، اسماعیل چمنی، ایرج شهین باهر، اکرم حضرتی

DSC_1273

– همچنین اعضاء ناظر شورا در مرحله بدوی و تجدیدنظر نیز انتخاب شدند که اسامی آنان را در ذیل مشاهده می‌کنید:

شهرداری منطقه یک: جعفری(بدوی)، شهین باهر(تجدیدنظر)

شهرداری منطقه دو: حاجی‌پور(بدوی)، باغبان(تجدیدنظر)

شهرداری منطقه سه: بابایی‌اقدم(بدوی)، شیاری(تجدیدنظر)

شهرداری منطقه چهار: چمنی(بدوی)، امیرحقیان(تجدیدنظر)

شهرداری منطقه پنج: المیرا خاماچی(بدوی)، ششگلانی(تجدیدنظر)

شهرداری منطقه شش: درسخوان(بدوی)، دبیری(تجدیدنظر)

شهرداری منطقه هفت: محدث(بدوی)، عابدزاده(تجدیدنظر)

شهرداری منطقه هشت: حاجی‌زاده(بدوی)، شیری‌آذر(تجدیدنظر)

شهرداری منطقه نه: جعفری(بدوی)، خاماچی(تجدیدنظر)

شهرداری منطقه ده: آهور(بدوی)، حضرتی(تجدیدنظر)

پیش از پایان جلسه نیز اسماعیل چمنی اظهار کرد: این روز ها شایعه پراکنی هایی در شهرداری در خصوص عزل و نصب ها صورت می گیرد که بسیار ناخوشایند است. باید همدلی بیشتری ببین مدیران بوده و همه در شهرداری احترام و ارزش همدیگر را حفظ کنند.

DSC_1394

وی افزود: در طول هفته گذشته، اتفاق فرخنده ای صورت گرفت و فرش دستبافت تبریز به ثبت جهانی رسیده و نام تبریز به این وسیله در سطح جهان مطرح شد. در جلسات گذشته اعتباراتی برای فرشبافان و نیز ارائه امکانات رفاهی برای آنان به تصویب رسیده بود که مورد غفلت واقع شده است، حداقل به این بهانه و به عنوان قدردانی از این عزیزان، اعتبارات لازم را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار داده و از این قشر زحمت کش در جایگاه خود قدردانی کنیم.

مرتضی آبدار، قائم مقام شهردار تبریز هم در پایان جلسه از اعضای شورا دعوت کرد تا همراه با هیئت حضور یافته در تبریز از طرف دولت، از متروی تبریز بازدید به عمل آورده و از جزئیات کار آگاهی یابند. با این وجود اکثر اعضا خصوصا احتشام حاجی پور این موضوع را در شان شورا ندانسته و خواستار حضور مسئولین مترو در صحن شورا و ارائه گزارش رسمی به اعضا شد. لازم به ذکر است که پیش از این اعضای شورا خواستار ارائه ی گزارشی در خصوص متروی تبریز از طرف شهرداری شده بودند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :