در این مطلب نگاهی داریم به دستاوردهایی که دولت دکتر حسن روحانی در مدت سه ساله گذشته توانسته علی رغم تمام مشکلات و فشار های غیرعادی موجود، آن ها را بدست آورد و در نتیجه اصلاحاتی اساسی در ساختار حکمرانی کشور انجام دهد.

تبریزمن، سرویس سیاسی: هر چند برخی ها برجام، دستاورد بزرگ کشور در سال های اخیر را تنها اقدام اساسی دولت در دوران قدرت معرفی می کنند و بعضا هم با سیاه نمایی به انتقاد غیرمنصفانه از آن می پردازند، اما در همین مدت اندک و همزمان با تلاش های موفقیت آمیز دولتمردان در حوزه های اقتصادی و نیز سیاست خارجی، برخی دیگر از اقدامات فوق العاده مهم و تاثیر گذار صورت پذیرفته که باعث اصلاح ساختار حکمرانی در فضای کشور شده است.

در دولت های گذشته برای کارآمدی بیشتر دولت و انجام اصلاحات در حکمرانی، بیشتر شاهد ادغام و تفکیک مراکز بودیم که نتیجه اش هم تشکیل چند سازمان جدید و یا صلب اختیار یا محدود کردن اختیارات یکی دو مرکز دیگر بود.

با این حال دولت تدبیر و امید عزم خود را برای ساماندهی در زمینه ساختارهای موازی و متداخل تصمیم گیری جزم کرد. برای نمونه شوراهای عالی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و یا چیزی که جدیدا در حال درست شدن بود، شورای عالی اموراجتماعی به عنوان شوراهای عالی فرا قوه ای مشغول فعالیت بوده و همین فعالیت باعث تولید شبه قانون می شد.

روحانی و همکارانش در این مدت تلاش داشته اند تا این شوراهای عالی و مجموعه های مشابه را از موضع دخالت های اجرایی به موضع سیاست گذاری ببرند. این رویکرد اصلاحی در جهت کارآمدی دولت و حاکمیت شاید به چشم نیاید اما مطمئنا مقدار زیادی از انرژی و وقت دولت را به خود اختصاص داده است.

پرواضح است که فشارهای زیادی تحمل شده تا این شوراها در حدود خودشان باقی مانده و اجازه مداخله در حد یک نهاد اجتماعی و حتی در سطح وزارتخانه نداشته باشند.

دومین اقدامی که دولت روحانی در مدت حاکمیت خود در کشور در جهت اصلاح عرصه ساختار سیاسی و حاکمیتی کشور انجام داد، برگرداندن اختیارات دولت به دولت بود، یعنی یک بازسازی در اختیارات و وظایف و نسبت میان قدرت و مسئولیت دولت انجام شد.

متاسفانه در گذشته شاهد بودیم که بخش مهمی از وظایف دولت از دولت گرفته شده بود ولی پاسخ گویی و مسئولیت پیامدها به عهده آن باقی مانده بود.

اما روحانی تلاش کرد تا در جاهایی مثل سیاست خارجی و برنامه هسته ای، اختیار تام و کامل و مسئولیت تام و کامل را بر عهده بگیرد. مدلی که دولت در زمینه پرونده هسته ای و رسیدن به توافق در مذاکرات ۵+۱ انجام داد، مدلی بود که مبتنی بر آن رئیس جمهور مسئولیت کامل و اختیارات تقریبا کامل را بر عهده گرفت و با این روش عمل کرد.

روحانی

مورد دیگری که می توان در خصوص عملکرد سه ساله دولت به آن اشاره کرد، بهبود فضای سیاسی کشور و به قول حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، حال سیاسی مردم بود.

هنگام تحویل دولت به روحانی، همه مشکل کشور تحریم ها و مسائل اقتصادی نبوده است. مشکلات زیاد دیگری هم وجود داشتند که ناشی از سوء تدبیر و عدم توانایی در مدیریت در کشور جاری و ساری بودند. برخی مجریان به گونه ای عمل کرده بودند که اعتماد مردم از دست برود و مهم ترین چیزی هم که از دست رفته بود، اعتماد مردم به صندوق های رای بود.

اما در دولت جدید به مرور این اشتباهات تصحیح شدند و امیدی که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در مردم ایجاد شده بود نشانه این تصحیح است. اصلا مهم نیست که در انتخابات چه کسی رای آورد و چه کسی نیاورد، مهم اینست که مردم به صندوق های رای اعتماد کردند؛ آن هم با وجود اتفاقات عجیب و غریبی که در تاریخ کشور بی سابقه بود.

کسانی بودند که شاید در عمرشان رای نداده بودند و شناسنامه شان عاری از مهر بود، اما به این انتخابات اعتماد کردند. پس می توان گفت که حال سیاسی مردم و فضای کشور در این مدت رو به بهبود نهاده و شاخص این بهبودی هم شرکت مردم در انتخابات بود.

حتی در دور دوم انتخابات نیز مردم برخلاف دوره های قبلی و باوجود عدم همراهی نسبی صدا و سیما، همچون دور اول حضور چشمگیری داشتند و این بار شهرستانها هم راه تهران را در پیش گرفتند که نتایج انتخابات شهر تبریز در دور دوم نمونه ای از این موضوع است.

این موارد را در کنار گشایش های اقتصادی و نیز پیشرفت بی سابقه در سیاست خارجی می توان مهمترین دستاوردهای دولت در مدت سه ساله اخیر نامید که در کنار سایر اقدامات، نشانگر بهبود بی سابقه شرایط کشور با تدبیر و ایجاد امیدی بی سابقه برای آینده کشور می باشد…


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :