به گزارش تبریزمن، تمرین تیم تراکتورسازی، بعد از بازی روز جمعه مقابل نفت تهران، با یکروز استراحت از امروز آغاز شد.

بازیکنان از ساعت ۱۸ در ورزشگاه اختصاصی تراکتور زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند. بختیار رحمانی در تمرین امروز با توجه به فشار بازی روز جمعه و با نظر کادر پزشکی استراحت کرد و تمرین سبک انجام داد.

*بازیکنان در ابتدای تمرین زیر نظر آنتونیوگرم کردند تا در ادامه زیر نظر کادر فنی به تمرینات اصلی بپردازند.

*تونی اولیویرا شاگردان خود را به دو گروه تقسیم کرد و برای ادامه گرم کردن این دو گروه با یکدیگر فوتبال بازی کردند.

* بعد از گرم کردن بازیکنان، تونی اولیویرا بازیکنان را به سه گروه تقسیم کرد و کار با توپ را در دستور کار آنها قرار داد.

* بازیکنانی که روز جمعه در بازی با نفت تهران بازی کرده بودند، زیر نظر پسر تونی اولیویرا سرد کرده و زود تر از بقیه تمرین را ترک کردند.

* دیگر بازیکنان ذخیره و بازیکنانی که کمتر بازی کردند،زیر نظر تونی اولیویرا به کارهای تاکتیکی پرداخته و به تمرین شوت زنی پرداختند.

*سنگر بانان تیم نیز زیر نظر مربی تیم تمرینات اختصای خود را انجام می دادند.

* در تمرین امروز بازیکنان و هواداران شاهد جشن تولد بودند. امروز تولد تاوارز مربی دروازه بانان این تیم بود.

* نزدیک به ۲۰۰ نفر در تمرین حضور داشتند و مثل همیشه در پایان عکس یادگاری با بازیکنان داغ بود.

*تمرین سرخ پوشان ساعت ۲۰ به پایان رسید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :