دکتر شهرتی فر گفت: از رسانه ها انتظار بیشتری برای اخلاق مداری داریم و باید به دور از سیاسی کاری و جبهه بندی ها واقعیت ها را به مردم منعکس کنند.

تبریزمن، سرویس شهری: فرماندار تبریز در گفتگو با تبریزمن در خصوص مصاحبه های درج شده از زبان وی در خصوص رئیس شورای شهر تبریز اظهار داشت: از تیتر خبر رئیس شورای شهر تبریز که در برخی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری درج شده، متاسف شدم و باید رسانه ها اصل صداقت را رعایت کنند.

وی سپس گفت: هیئت حل اختلاف برای رسیدگی به تخلفات شوراهای شهرهای استان به تازگی جلسه ای تشکیل داده بود و گزارش سازمان بازرسی در خصوص پرونده مسافرت های خارجی اعضای شورای شهر تبریز بدون طی مراحل قانونی و عدم تهیه دستورالعمل مربوط به پرداخت های هبه بررسی شد.

شهرتی فر سپس گفت: با استناد به بند ۲ ماده ۷۹ و بند ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، رای به اخطار کتبی به رئیس شورا و درج در پرونده و اعلان عمومی صادر شده است.

فرماندار تبریز با تاکید بر اینکه رسانه ها نباید بی اخلاقی کنند و مسائل را شخصی جلوه کنند، ادامه داد: از رسانه ها انتظار بیشتری برای اخلاق مداری داریم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :