۲۳ بازیکن تیم الجزیره اماررات برای دیدار با تراکتورسازی اعلام شد.

به گزارش تبریزمن،  اسامی کاروان تیم الجزیره امارات برای سفر به تبریز مشخص شد. ۲۳ بازیکن تیم الجزیره به شرح زیر است:

علی خصیف، خالد السنانی، سیف راشد، خالد سبیل، سالم راشد، مسلم فایز، فارس جمعه، سیف خلفان، محمد العبدولی، محمد عبدالله، سلطان برغش، یعقوب الحوسنی، خلفان مبارک، شاهین سرور، محمد جمال، بارک جونج وو، أنخیل لافیتا، تیاگو نیفیس، علی مبخوت، کینوین جونز، أحمد ربیع، أحمد العطاس وسلطان الشامسی.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :