فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۴ در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور قرار گرفت.

 فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۴ در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور قرار گرفت.

پذیرفته شدگان در این آزمون ضرورت دارد بر اساس مفاد مندرج در اطلاعیه‌ای که به همراه فهرست اسامی آنان بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است، اقدام کنند.

پذیرفته‌شدگان همچنین می‌توانند برای دریافت نتایج به اینجا مراجعه کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :