به گزارش تبریزمن، مسابقات شطرنج آزاد ملی آمریکا موسوم به «نشنال اوپن» [National Open] در جداول مختلف در شهر لاس وگاس آغاز شد. استاد بزرگ “الشن مرادی ابدی” و “احسان قائم مقامی” شطرنج بازان ایرانی جدول استادان این دوره از رقابت ها هستند. استاد بزرگ “گاتا کامسکی” که با توجه به نتایج نه چندان مطلوب اخیرش نه تنها از فهرست ۲۷۰۰+ ها خارج شده بلکه به درجه ۲۶۶۹ رسیده، بخت نخست قهرمانی این دوره از مسابقات است.از جمهوری آذربایجان هم استاد بزرگ رئوف ممداف برای قهرمانی در این رقابتها میجنگد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :