ا- ‘ شهرام رضاپور’ عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان قرارگرفت.

به گزارش تبریزمن، به نقل از ایرنا، بر اساس اعلام مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، براساس داده های منتشر شده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز ، ‘شهرام رضاپور’ در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرارگرفت.

پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز(ISI-ESI ) بر اساس فعالیت ۱۰ سال اخیر پژوهشگران به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد و هر دو ماه یک بار بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل بروز رسانی می شود.

معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادهای انجام گرفته به تولیدات علمی آن در رشته و حوزه های موضوعی ۲۲ گانه است.

بر همین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شده خود بالاترین استناد را داشته اند، مرتب سازی و سپس یک درصد برتر در حوزه های موضوعی مختلف انتخاب و به عنوان نخبگان برتر معرفی می شوند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :