اردوی مشترک شمشیربازی تیم ملی گرجستان و تیم استان در حال تبریز برگزار میشود

به گزارش تبریزمن، تیم ملی شمشیربازی گرجستان با ترکیب هفت بانوی اپه و فلوره کار و شش نفر در اسلحه سابر آقایان اردوی خود را در شهر تبریز استارت زد.

این اردو برای آمادگی هرچه بیشتر هر دو تیم و تبادل اطلاعات فنی بین تیم ها از بیست و چهارو شهریور ماه به مدت پنج روز در سالن شمشیر بازی تبریز برگزار می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :