رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز در مورد استفاده بهینه از برنامه های سال ۲۰۱۸ تبریز در مورد گردشگری گفت: اکنون که تبریز در سال  به عنوان شهر نمونه گردشگری انتخاب شده است مسولین باید باسرعت عمل کافی در تمام زمینه ها اقدامات أساسی را انجام دهند.

به گزارش تبریزمن، سعید محدث، با مطرح کردن پیشنهاد استفاده از بخش خصوصی در ناوگان حمل و نقل شهری افزود: تاکسی رانی در معرض دید عموم و گردشگران بوده و بسرعت بایستی برای نوسازی ناوگان ان اقدام کرد و استفاده از بخش خصوصی در قالب شرکتهای حمل و نقل درون شهری میتواند گام مهمی در این بخشباشد.

 وی در ادامه اظهار داشت: راننده های تاکسی بویژه در فرودگاه باید حداقل اموزش های لازمه برای فراگیری زبان انگلیسی را ببیند و این لازمه شهرگردشگر پذیر است.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :