رییس جمهوری چین بعد از ورود به خاک ایران مورد استقبال دکتر روحانی قرار گرفت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :