برنامه های زیست محیطی سازمان مدیریت پسماند در روز طبیعت مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفت.

به گزارش تبریزمن، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز همانند سالهای گذشته به مناسبت روز طبیعت اقدام به استقرار اکیب ها و  نصب بنر های تبلیغی و آموزشی در مبادی ورودی و خروجی شهر و پارکهای سطح شهر تبریز نمود.

همچنین در راستای ایچاد بستر مناسب،  فرهنگ سازی و آموزش عمومی و جلوگیری از ریخت و پاش زباله در سطح شهر و پارکها و همچنین فضاهای سبز، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در روز سیزدهم فروردین فعالیت چشمگیری داشت.

این سازمان با همکاری داوطلبانه تشکل های مردمی حامی محیط زیست با نصب کیسه های مخصوص جمع آوری پسماندهای خشک در فضای پارکها زمینه را برای عدم رهاسازی زباله در سطح پارکها و فضاهای سبز را مهیا کرد.

همچنین سازمان مدیریت پسماند جهت جلوگیری از بد منظر شدن فضای شهری و انباشت سبزه های نوروزی در پارکها اقدام به جمع آوری سبزه های نوروز از شهروندان نموده است تا این سبزه ها به عنوان غذای طیور در مرغداری ها استفاده شود.

گفتنی است به تعدادی شهروندان مشارکت کننده در طرح جمع آوری سبزه های نوروزی به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :