استیضاح وزیر راه بیش ازآنکه نکات فنی را مدنظر داشته باشد جنبه سیاسی دارد.

به گزارش تبریزمن، استیضاح وزیر راه بیش ازآنکه نکات فنی را مدنظر داشته باشد جنبه سیاسی دارد.

هادی حق شناس – کارشناس اقتصادی نزدیکی به پایان سال و همچنین انتخابات  ریاست جمهوری را مدنظر قرار داد و گفت: در صورتی که این استیضاح منجر به عزل وزیر راه و شهرسازی شود بر عملکرد تمام بخش های این وزارتخانه اثر منفی خواهد گذاشت و می تواند افت کیفیت خدماتی که به مردم ارایه می شود را با خود داشته باشد.

وی با بیان اینکه استیضاح، سوال و تحقیق و تفحص حق  قانونی نمایندگان مجلس است گفت: استیضاح وزیر از جمله مواردی است که در قانون اساسی به منظور ابزاری برای نظارت بر فعالیت متولیان تدوین شده است و به سخن دیگر  این موارد از جمله ابزارهایی است که دستگاه های اجرایی را مکلف می کند تا در اجرای قوانین و مقرارات  نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

وی افزود: دراین مساله که استیضاح  جزو حقوق طبیعی مجلس است شکی وجود ندارد و در همه ادوار اجرا شده اما طبیعتا بررسی عملکرد یک وزیر خواه وزیر راه و شهرسازی یا هر وزیر دیگر باید متناسب با اختیارات و منابعی باشد که دراختیار وزیر است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: آنچه مسلم است برخی منابع در اختیار وزیر است اما برخی دیگر هم نیست.

حق شناس با بیان اینکه این استیضاح می تواند فرصتی برای وزیر راه و شهر سازی باشد خاطر نشان کرد: این استیضاح می تواند فرصتی باشد تا وزیر کلیه اقداماتی خود را با توجه به منابع و امکاناتی که داشته گزارش دهد بنابراین بایداز آن استقبال کنیم تا عملکرد وزاتخانه با توجه به شرایط و امکانات موجود تشریح و بررسی شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه استیضاح وزیر راه بیش از آنکه نکات فنی را مدنظر داشته باشد جنبه سیاسی دارد خاطر نشان کرد: اینکه نمایندگان تحت فشار افکار عمومی شهر و منطقه خود برخی اقدامات را انجام می‌دهند و به نوعی این سوال از وزیر به عنوان یک مطالبه عمومی تلقی می شود، اما استیضاحی منطقی است که به دور از هرگونه احساسات بوده و صرف مسایل سیاسی نباشد.

وی در ادامه نزدیکی به پایان سال وهمچنین انتخابات  ریاست جمهوری را مدنظر قرار داد و گفت: در صورتی که این استیضاح منجر به عزل وزیر راه و شهرسازی شود بر عملکرد تمام بخش های این وزارتخانه اثر منفی خواهد گذاشت و می تواند افت کیفیت خدماتی که به مردم ارایه می شود را با خود داشته باشد.

به گفته این مدرس دانشگاه، نمایندگان مجلس فارغ از هر گونه نگاه سیاسی باید مزایا و معایب این اقدام را برای مردم مدنظر داشته و بیش از هر چیز منافع ملی و مردمی رادر پی داشته باشد تا خواست سیاسی .

وی افزود: نمایندگان مجلس مکلف به ارزیابی فنی فعالیتها و اقدامات انجام شده هستند و بباید همواره منافع ملی را مدنظر داشته باشند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :