رئیس شورای اسلامی شهر تبریز بر لزوم اشتراک تجربیات حکومت های محلی درمقابله با معضلات محیط زیستی تاکید کرد.

به گزارش تبریزمن، دکتر شهرام دبیری که به همراه شهردار تبریز به دعوت اتحادیه محیط زیست ایتالیا در «کنفرانس شهرهای هوشمند در برابر آلودگی هوا» در میلان حضور یافته بود، با بیان این مطلب اظهار داشت: آلودگی هوا و گرمایش زمین امروزه، معضل مشترک عموم مدیریت های شهری است و هر یک از شهرها، به تناسب اقلیم و شرایط اقتصادی و اجتماعی خود، با این مشکلات مواجه اند.

وی با بیان این که بیش از نیمی از انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان در مناطق شهری است، متذکر شد: شهرها می توانند با طراحی برنامه های آینده محور در کاهش انتشار گازها و حل معضلات زیست محیطی مانند زباله و ترافیک نقش داشته و با اشتراک تجارب مشابه، این پروژه ها را در راستای توسعه اقتصاد شهری و اشتغال زایی پیگیری کنند.

دبیری با بیان این که استراتژی عرضه سوخت های پاک به جای  سوخت های فسیلی، یک راهکار اصلی و عملی است، اظهار داشت: شهر با برنامه ریزی بهتر، کاهش  پراکندگی شهری، ساختمان های سبزتر و حمل و نقل عمومی پایدار می تواند تاثیرات کربن را در  کاهش داده و کیفیت بهتر زندگی را به شهروندان ارایه دهد.

وی با اشاره به پیگیری این تمهیدات در شهر تبریز اظهار داشت: راهکارهای توسعه پایدار با محوریت حفاظت از محیط زیست در شهر تبریز با همکاری ویژه عموم بخش های اجرایی، روان سازی ترافیک و کاهش آلودگی های صنعتی را هدفگذاری کرده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :