مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با رد شایعه‌ی ارتباط پلمپ نیروگاه حرارتی با قطع برق، افزود: ترانس معیوب در حال تعمیر است و خارج از مدار قرار گرفته است، نیروگاه‌های استان آذربایجانشرقی زیاد است و ما مشکلی در رابطه با تامین برق نداریم.

به گزارش تبریزمن به نقل از آناج، پس از یکی دو بار قطع سراسری مناطق گسترده ای از شهر تبریز،  خبری مهم با عنوان “پلمپ نیروگاه حرارتی تبریز” در خروجی رسانه ها قرار گرفت. انتشار گسترده این خبر در همان ساعات اولیه سوالی را در ذهن مخاطبان و شهروندان استان علی الخصوص تبریز ایجاد کرد که با این حساب تکلیف تامین برق در ساعات پیک مصرف چه خواهد بود، اما با مقداری دقت در موضوع با توجه به سراسری بودن شبکه برق کشور این ابهام تا حدودی رفع شد.

در حالی که هنوز داغی این خبر در ذهن شهروندان کمرنگ نشده بود، شب گذشته بار دیگر قطعی برق به سراغ مناطق گسترده ای از شهر تبریز آمد و با توجه با پایداری بسیار زیاد برق تبریز در طول سال اولین شایعات در لحاظ اول قطعی برق مشکل نیروگاه بود. البته در این میان شوخی های تلگرامی کاربران نیز کم نبوده و موضوع را حتی به شیرینی اجرای توافق برجام نیز ارتباط می دادند. 

لذا برآن شدیم دراین باره با تعدادی از مسئولین مطلع در این زمینه گفتگویی داشته باشیم:

افشین روشن میلانی  با اشاره به قطع برق برخی از مناطق تبریز، گفت: به علت وقوع اشکال فنی در یکی از ترانس‌های انتقال برق، برخی از مناطق شهر خاموش شد.

وی ادامه داد: به محض وقوع حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند، ابتدای امر مدار به ترانس دیگری منتقل شد اما متاسفانه به علت عدم تحمل حجم نیرو، برق مستمر جاری نشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با رد شایعه‌ی ارتباط پلمپ نیروگاه حرارتی با قطع برق، افزود: ترانس معیوب در حال تعمیر است و خارج از مدار قرار گرفته است، نیروگاه‌های استان آذربایجانشرقی زیاد است و ما مشکلی در رابطه با تامین برق نداریم.

خلیل ساعی، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌شرقی نیز وضعیت شهر را عادی و آرام دانست و گفت: متاسفانه مدار ۱۳۲/۱۰۰۰ از چرخه تولید نیرو خارج شده بود و همین امر موجب خاموشی قسمتی از شهر شد، در حال حاضر برق اکثریت مناطق وصل شده است و مشکل خاصی وجود ندارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :