با رای قاطع اکثریت اعضای شورای اسلامی شهرستان تبریز دکتر اصغر عابدزاده بار دیگر به سمت رئیس شورای اسلامی شهرستان تبریز انتخاب شد.
به گزارش تبریزمن، اصغر عابدزاده عضو شورای اسلامی شهرستان تبریز قبل از این نیز ریاست شورای اسلامی شهرستان تبریز را بر عهده داشت.

شورای اسلامی شهرستان تبریز تلاش دارد تا مشکلات شهرها و روستاهای تابعه آن را احصا نموده و با ارتباط و هماهنگی با ادارات و سازمانها نسبت به حل این مشکلات اقدام نماید.

شهرهای باسمنج، سردرود، خسروشاه و بخش مرکزی تبریز و روستاهای تابع این شهرها در حوزه شورای شهرستان تبریز قرار دارند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :