چند جلسه اخیر شورای شهر تبریز شاهد برخی حواشی قابل تامل بود که به یک باره پس از انتخابات هیئت رئیسه پدیدار شده اند و مشخص نیست چه دلایل خاصی پشت پرده آن ها می باشد.

به گزارش تبریزمن، طی چند جلسه اخیر با انتخابات هیئت رئیسه و مشخص شدن روسای جدید کمیسیون های هشت گانه، آرامش در جلسات حاکم شده است.

در این میان اما به نظر می رسد برخی از اعضای شورا روند خود را تغییر داده و با ایجاد حواشی و تشنج در جلسات، برخی مقاصد خاص را دنبال می کنند.

شورای شهر به عنوان یک نهاد نظارتی و سیاست گذار برای شهرداری، امکانات و اختیارات وسیعی را در اختیار دارد و می تواند در صورت استفاده درست از این اختیارات، مشکلات و معضلات جامعه شهری را تا حد بسیار بالایی بهبود بخشیده و در حل آن ها تاثیر گذار باشد. با این حال این قدرت در صورتی که ناعادلانه و سهم جویانه برای مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار گیرد، بدون تردید ضربات جبران ناپذیری بر بدنه ی شهر وارد خواهد نمود که نتیجه یا نتایج آن ها برای سالیان دراز باعث نارضایتی شهروندان و پایمال شدن حقوق آنان خواهد شد.

IMG_0172

هم اکنون تبریز به عنوان یکی از بهترین شهر های ایران از هر لحاظ، توانسته با انگیزه کار و خدمتی که در این چند ساله به روح خود تزریق کرده است، موقعیت برتر، موفقیت ها، پیشرفت ها و بهبود شرایط زندگی برای شهروندان را ادامه داده و بعضا با شتاب بیشتری آن ها را ادامه دهد.

با این وجود چنین می نماید که پس از انتخابات هیئت رئیسه و کمیسیون های شورای شهر تبریز، موضع گیری و روند برخورد معدود اعضای شورا تغییر کرده و سیاست های مخالف با اکثریت اعضا دنبال می شود.

در معدود جلسات برگزار شده پس از انتخابات، برخی ها که هیچ صندلی مدیریتی را در هیئت رئیسه و کمیسیون ها بدست نیاورده اند، به زمین و زمان معترض بوده و برای تحت فشار قرار دادن افراد موردنظر خود، از کاه کوه می سازند. مواردی که پیش از این حتی به فکرشان هم خطور نمی کرد، در حال حاضر تبدیل به معضلی بزرگ شده و رسیدگی به آن ها باید در اولویت قرار گیرند!

IMG_0126

اعتراضات به شهردار و ایراد گیری مداوم از روند جلسات شورا و ریاست از دیگر نکات جالب است، حال مشخص نیست حاشیه های ایجاد شده و اعتراضاتی که به عملکرد شهرداری و سایر اعضای شورا صورت می گیرد، به صورت قانونمند و برای اصلاح امور دنبال می شوند یا سهم خوایی برخی آقایان؟

به هر حال باید منتظر ماند و دید که در آینده حاصل این اعتراضات آقای همیشه معترض چه خواهد بود و آیا این عضو شورا با تغییر روند خود خواهد توانست به خواسته های خود برسد یا اینکه بار دیگر به حالت عادی خود باز می گردد؟


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :