به گزارش تبریزمن،چندی پیش، در تلویزیون انگلستان، دختری توجه همه را به خود جلب کرد، جسی ۹ سال دارد و استاد عالی وو شو است و تاکنون توانسته ۱۱۷ جایزه را از محافل وو شو از آن خود کند.

دختر نه ساله انگلیسی، استاد عالی ووشوی جهان

دختر نه ساله انگلیسی، استاد عالی ووشوی جهان

دختر نه ساله انگلیسی، استاد عالی ووشوی جهان

دختر نه ساله انگلیسی، استاد عالی ووشوی جهان

دختر نه ساله انگلیسی، استاد عالی ووشوی جهان


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :