رئیس مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع) تبریز گفت: اعضای بدن ‘بیتا فلکی’ دختر ۱۷ ساله تبریزی به چهار بیمار نیازمند پیوند اعضا، اهدا شد.

به گزارش تبریزمن، ‘بیتا فلکی’ چهارشنبه هفته گذشته به دلیل تومور مغزی در این بیمارستان بستری شده بود.
وی ادامه داد: به دلیل مرگ مغزی و با رضایت خانواده ‘فلکی’، دو کلیه فرزندشان در این بیمارستان پیوند زده شد و کبد و قلب این دختر ۱۷ ساله نیز برای پیوند به بیمارستان شیراز ارسال شد.


دکتر درستی اظهار کرد: این ششمین مورد از پیوند عضو در تبریز در سال جاری است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :