دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه‌ای اسامی قبول‌شدگان و مردودین آزمون استخدام پیمانی شهرداری‌های استان در بهمن ماه ۱۳۹۴ را اعلام کرد.

به گزارش تبریزمن، در این اطلاعیه آمده است که داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را نسبت به نتیجه آزمون از تاریخ اعلام نتایج به مدت یک هفته اعلام کنند و پس از این این مدت به هیچ وجه به اعتراضات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

همچنین بر اساس این اطلاعیه برنامه زمان‌بندی مصاحبه علمی قبول‌شدگان (به غیر از رشته‌های شغلی کاردان آتش‌نشان و راننده وسایط نقلیه تندروی سنگین و برنامه زمان‌بندی آزمایش‌های طب کار برای داوطلبان رشته‌های شغلی کاردان آتش‌نشان و راننده وسایط نقلیه تندروی سنگین (راننده) متعاقبا اعلام می‌شود.

عناوین منابع مصاحبه علمی به این شرح می‌باشد: ۱٫ زبان انگلیسی  ۲٫ کامپیوتر (ICDL)  ۳٫ قوانین و مقررات شهرداری  ۴٫ روان‌شناسی  ۵٫ نگرش سازمانی و شغلی و مدیریتی  ۶٫ مصاحبه با استاد متخصص هر رشته شغلی  ۷٫ احکام و مسایل اعتقادی  ۸٫ همراه داشتن مدارک مربوط به شرکت در سمینارها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی

اسامی قبول‌شدگان مرحله بررسی مدارک آزمون استخدامی شهرداری‌های استان در بهمن ماه ۱۳۹۴ به شرح ذیل است:

ردیف

شهر

رشته شغلی

نام

نام خانوادگی

سهمیه داوطلب

توضیحات

سراب

آرشیتکت

طوبی

اکبری قریبه

عادی

مجاز

سراب

آرشیتکت

عبداله

سلمانی

عادی

مجاز

سراب

آرشیتکت

بهروز

مستقیم

عادی

مجاز

میانه

آرشیتکت

مهسا

مشایخی میانجی

بنیادشهید

مجاز

کلیبر

حسابدار

سمانه

آب چر

عادی

مجاز

کلیبر

حسابدار

وحید

اسمعیل یان ملکی

عادی

مجاز

کلیبر

حسابدار

بهنام

حسن پور

عادی

مجاز

بخشایش

حسابدار

مهدی

اوجاقی

عادی

مجاز

بخشایش

حسابدار

علیرضا

رضایی

عادی

مجاز

بخشایش

حسابدار

مرتضی

سجلاتی کلوانق

عادی

مجاز

شندآباد

حسابدار

رقیه

عبدالهی زیناب

عادی

مجاز

شندآباد

حسابدار

مختار

نقی پور

عادی

مجاز

شندآباد

حسابدار

محمدرضا

یوسفی زیناب

عادی

مجاز

اسکو

حسابدار

فرامرز

فرجی

بنیادشهید

مجاز

مراغه

حسابدار

حسین

محمودی

بنیادشهید

مجاز

هریس

حسابدار

فاطمه

خدائی کلوانق

بنیادشهید

مجاز

بخشایش

حسابدار

مهدی

اوجاقی

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

کلیبر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

شهروز

انصاری اوزی

عادی

مجاز

کلیبر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

اتابک

بلندی

عادی

مجاز

کلیبر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

بابک

حیدری وندکلیبر

عادی

مجاز

کلیبر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مرتضی

قلی یان

عادی

مجاز

کلیبر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

آرش

لله زاده

عادی

مجاز

کلیبر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مهدی

مهدیزاده

عادی

مجاز

تسوج

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

علی

موسی زاده اسفستانج

عادی

مجاز

تسوج

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

سید قادر

میرقاسمی

عادی

مجاز

خدافرین

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

حامد

اتحادی خوشه مهر

عادی

مجاز

خدافرین

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

امیر

شهنازی نرج آباد

عادی

مجاز

خدافرین

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

امیر

محمدیان

عادی

مجاز

دوزدوزان

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

نصرت

عباسی اقدم

عادی

مجاز

دوزدوزان

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

علی

عبدی کردکندی

عادی

مجاز

دوزدوزان

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

سعید رضا

عیوضلو

عادی

مجاز

شندآباد

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

جهانبخش

جعفری

عادی

مجاز

شندآباد

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

شهرام

شیخ لو

عادی

مجاز

شندآباد

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

پرویز

طالب مرکید

عادی

مجاز

شندآباد

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

سعید

عربی

عادی

مجاز

عجب شیر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مصطفی

آراسته

عادی

مجاز

عجب شیر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مصطفی

پوررجب آغجه اوبه

عادی

مجاز

عجب شیر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

وحید

عاشقی دیزجی

عادی

مجاز

عجب شیر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مصطفی

نیکخو خضرلو

عادی

مجاز

مراغه

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مجید

ابراهیم زاده

عادی

مجاز

مراغه

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

علیرضا

احدوند

عادی

مجاز

مراغه

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

فرزاد

جمشیدی

عادی

مجاز

مراغه

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

حسن

طهماسبی

عادی

مجاز

مراغه

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

محمد

علی وند

عادی

مجاز

مراغه

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

سعید

کلانتری خوشه مهر

عادی

مجاز

مراغه

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

احمد

محمدیان علویانی

عادی

مجاز

مهربان

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

پرویز

ارحمی خواجه

عادی

مجاز

مهربان

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مصطفی

رحمتی قره قیه

عادی

مجاز

مهربان

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

حبیب

علیائی

عادی

مجاز

         ۵۰         

کلیبر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مهدی

مهدیزاده

عادی

مجاز

         ۵۱         

تسوج

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

علی

موسی زاده اسفستانج

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهرستان –  مجاز

        ۵۲         

تسوج

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

سید قادر

میرقاسمی

عادی

مجاز

        ۵۳         

خدافرین

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

حامد

اتحادی خوشه مهر

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهرستان –  مجاز

        ۵۴         

دوزدوزان

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

سعید رضا

عیوضلو

عادی

مجاز

        ۵۵         

عجب شیر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مصطفی

آراسته

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

        ۵۶         

عجب شیر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مصطفی

پوررجب آغجه اوبه

عادی

مجاز

        ۵۷         

عجب شیر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مصطفی

نیکخو خضرلو

عادی

مجاز

        ۵۸         

مراغه

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مجید

ابراهیم زاده

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهرستان –  مجاز

اسکو

کاردان آتش نشان

سجاد

پورمحمد

عادی

مجاز

مراغه

کاردان آتش نشان

مهدی

اخوان

عادی

مجاز

مراغه

کاردان آتش نشان

حسین

اکبرپور

عادی

مجاز

مراغه

کاردان آتش نشان

امید

جمهوری

عادی

مجاز

مراغه

کاردان آتش نشان

مهدی

رحیمی جمال آباد

عادی

مجاز

مراغه

کاردان آتش نشان

تقی

صداقت

عادی

مجاز

مراغه

کاردان آتش نشان

وحید

مظفری عوری

عادی

مجاز

مراغه

کاردان آتش نشان

مهدی

نجف نژادان دیزج

عادی

مجاز

        ۶۷         

اسکو

کاردان آتش نشان

سجاد

پورمحمد

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهرستان –  مجاز

        ۶۸         

مراغه

کاردان آتش نشان

مهدی

اخوان

عادی

مجاز

        ۶۹         

مراغه

کاردان آتش نشان

حسین

اکبرپور

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

         ۷۰         

مراغه

کاردان آتش نشان

تقی

صداقت

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

         ۷۱         

مراغه

کاردان آتش نشان

وحید

مظفری عوری

عادی

مجاز

        ۷۲         

مراغه

کاردان آتش نشان

مهدی

نجف نژادان دیزج

عادی

عدم احراز امتیاز فرزندان فوت شده حین خدمت – مجاز

اسکو

کارشناس امور اداری

علی

طاهری اسفنجانی

عادی

مجاز

اسکو

کارشناس امور اداری

حسین

غفوری وایقان

عادی

مجاز

مراغه

کارشناس امور اداری

مژگان

عابدینی

بنیادشهید

مجاز

کلیبر

کارشناس امور باغبانی

اصغر

محمدیان

عادی

مجاز

کلیبر

کارشناس امور باغبانی

داود

ملکی اقدم

عادی

مجاز

کلیبر

کارشناس امور باغبانی

حامد

نقش

عادی

مجاز

تسوج

کارشناس امور باغبانی

ابوالفضل

شیدائی پور دیزجی

عادی

مجاز

تسوج

کارشناس امور باغبانی

احمد

مکاری خواجه دیزج

عادی

مجاز

تسوج

کارشناس امور باغبانی

اصغر

مهدی پور سیسی

عادی

مجاز

        ۸۲         

کلیبر

کارشناس امور باغبانی

حامد

نقش

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

        ۸۳         

تسوج

کارشناس امور باغبانی

احمد

مکاری خواجه دیزج

عادی

مجاز

        ۸۴         

تسوج

کارشناس امور باغبانی

اصغر

مهدی پور سیسی

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

مراغه

کارشناس امور حمل و نقل

داود

اکبریه

عادی

مجاز

مراغه

کارشناس امور حمل و نقل

رحیم

پیغامی

عادی

مجاز

مراغه

کارشناس امور حمل و نقل

جعفر

تیرخونی

عادی

مجاز

        ۸۸         

مراغه

کارشناس امور حمل و نقل

داود

اکبریه

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

مراغه

کارشناس تحلیل گر سیستم

فرزاد

اصغری

عادی

مجاز

مراغه

کارشناس تحلیل گر سیستم

مهدی

اصغری کهنمویی

عادی

مجاز

مراغه

کارشناس تحلیل گر سیستم

الهه

دوست صدیق

عادی

مجاز

مراغه

کارشناس تحلیل گر سیستم

حسین

قربانی

عادی

مجاز

مراغه

کارشناس تحلیل گر سیستم

نگین

رضائی

بنیادشهید

مجاز

        ۹۴         

مراغه

کارشناس تحلیل گر سیستم

فرزاد

اصغری

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهرستان –  مجاز

کلیبر

کارشناس حقوقی

زهرا

احمدیان

عادی

مجاز

کلیبر

کارشناس حقوقی

علی

فکری مقدم

عادی

مجاز

آذرشهر

کارشناس حقوقی

سعید

باقری دیزجچراغی

عادی

مجاز

آذرشهر

کارشناس حقوقی

سیدعلی

سیدان حسینی اصل

عادی

مجاز

ممقان

کارشناس حقوقی

سجاد

احمدپور

عادی

مجاز

ممقان

کارشناس حقوقی

جبرائیل

حاجی محمدحسنی ممقانی

عادی

مجاز

ممقان

کارشناس حقوقی

مهدی

شریف زاده

عادی

مجاز

هریس

کارشناس حقوقی

فاطمه

ملکی

بنیادشهید

مجاز

هادیشهر

کارشناس حقوقی

ابراهیم

ورمزیاری

بنیادشهید

مجاز

میانه

کارشناس حمل و نقل

شاهد

شاهمحمدی

بنیادشهید

مجاز

مراغه

کارشناس حمل و نقل

توحید

صبرپور

بنیادشهید

مجاز

       ۱۰۶        

میانه

کارشناس حمل و نقل

شاهد

شاهمحمدی

بنیادشهید

مجاز

       ۱۰۷        

مراغه

کارشناس حمل و نقل

توحید

صبرپور

بنیادشهید

مجاز

آذرشهر

کارشناس روابط عمومی

علیرضا

وحید

عادی

مجاز

مراغه

کارشناس روابط عمومی

محمود

ابراهیمی سعید

عادی

مجاز

مراغه

کارشناس روابط عمومی

زهرا

پیرنیا

عادی

مجاز

مراغه

کارشناس روابط عمومی

ایسترم

عزیزی

عادی

مجاز

تسوج

کارشناس شهرسازی

حسین

پناه القلندیس

عادی

مجاز

تسوج

کارشناس شهرسازی

حسین

علیجانی خسرقی

عادی

مجاز

قره آغاج

کارشناس شهرسازی

حمید

کرامتی

عادی

مجاز

قره آغاج

کارشناس شهرسازی

جعفر

مظاهری

عادی

مجاز

قره آغاج

کارشناس شهرسازی

محسن

میرزائی

عادی

مجاز

مهربان

کارشناس شهرسازی

رسول

بابانسب

عادی

مجاز

مهربان

کارشناس شهرسازی

احمد

مهدی دوست

عادی

مجاز

مهربان

کارشناس شهرسازی

فرهاد

هاشمی

عادی

مجاز

       ۱۲۰        

مهربان

کارشناس شهرسازی

احمد

مهدی دوست

عادی

مجاز

آذرشهر

کارشناس محیط زیست

علیرضا

خیراللهی کلوانق

عادی

مجاز

آذرشهر

کارشناس محیط زیست

رویا

فتح اله زاده خانمیری

عادی

مجاز

آذرشهر

کارشناس محیط زیست

سعید

گنجعلی گاوگانی

عادی

مجاز

آذرشهر

کارشناس محیط زیست

ایوب

میرسعیدی

عادی

مجاز

اسکو

کارشناس محیط زیست

محمد

طاهری یخفروزانی

عادی

مجاز

خاروانا

کارشناس محیط زیست

بابک

بیگلری

عادی

مجاز

خامنه

کارشناس محیط زیست

جیران

ایلاتی خامنه

عادی

مجاز

خامنه

کارشناس محیط زیست

افشین

پورنعمت فرزانه

عادی

مجاز

خامنه

کارشناس محیط زیست

حجت

جلالی

عادی

مجاز

خسروشاه

کارشناس محیط زیست

رسول

اصل مهربان مایان

عادی

مجاز

خسروشاه

کارشناس محیط زیست

سیاوش

شمسی خسروشاهی

عادی

مجاز

سراب

کارشناس محیط زیست

لیدا

سیدی فر

عادی

مجاز

سراب

کارشناس محیط زیست

بهاره

قره داغی

عادی

مجاز

سراب

کارشناس محیط زیست

سید سعید

موسوی هریس

عادی

مجاز

شبستر

کارشناس محیط زیست

آرزو

نوجهانی

عادی

مجاز

عجب شیر

کارشناس محیط زیست

رقیه

فتحی پور

عادی

مجاز

      ۱۳۷       

آذرشهر

کارشناس محیط زیست

رویا

فتح اله زاده خانمیری

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

      ۱۳۸       

آذرشهر

کارشناس محیط زیست

سعید

گنجعلی گاوگانی

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

       ۱۳۹       

اسکو

کارشناس محیط زیست

محمد

طاهری یخفروزانی

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

       ۱۴۰        

خاروانا

کارشناس محیط زیست

بابک

بیگلری

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

       ۱۴۱        

خسروشاه

کارشناس محیط زیست

رسول

اصل مهربان مایان

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

سیس

مامور حراست

حجت

علیزاده زیناب

عادی

مجاز

سیس

مامور حراست

سیدهادی

میرمحسنی

عادی

مجاز

سیس

مامور حراست

اکبر

نقی پور

عادی

مجاز

ممقان

مامور حراست

سجاد

افتخاری ممقانی

عادی

مجاز

ممقان

مامور حراست

علی

نصیری

عادی

مجاز

صوفیان

مامور حراست

اکبر

ساعی ور دولت آباد

بنیادشهید

مجاز

مراغه

مامور حراست

پرینا

سهراب درخشی

بنیادشهید

مجاز

آذرشهر

مامور حراست

محمدرضا

الهامی اطهر

بنیادشهید

مجاز

       ۱۵۰        

سیس

مامور حراست

حجت

علیزاده زیناب

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

ترک

متصدی امور دفتری

اسفندیار

سعدی

عادی

مجاز

ترک

متصدی امور دفتری

فرشاد

کاظمی

عادی

مجاز

ترک

متصدی امور دفتری

محمدرضا

مقدمی

عادی

مجاز

سراب

متصدی امور دفتری

رویا

ظریف سرابی

عادی

مجاز

سراب

متصدی امور دفتری

میرابراهیم

علیانسب شربیان

عادی

مجاز

مهربان

متصدی امور دفتری

اکبر

قنبرزاده

عادی

مجاز

مراغه

متصدی امور دفتری

بهزاد

جهانی یاش

بنیادشهید

مجاز

صوفیان

متصدی امور دفتری

سیما

بهرامی

بنیادشهید

مجاز

ممقان

متصدی امور دفتری

حبیب

عزیزیان

بنیادشهید

مجاز

تیکمه داش

متصدی امور دفتری

شهروز

تلاشی بناب

بنیادشهید

مجاز

 

متصدی امور دفتری

حسین

رحیم زاده

بنیادشهید

مجاز

تسوج

متصدی امور دفتری

حسن

مقدسی

بنیادشهید

مجاز

       ۱۶۳       

ترک

متصدی امور دفتری

اسفندیار

سعدی

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

کلیبر

مسئول خدمات مالی

علی

زارع

عادی

مجاز

کلیبر

مسئول خدمات مالی

رامین

وفامند

عادی

مجاز

آذرشهر

مسئول خدمات مالی

زینب

ابوالحسنی گنبری

عادی

مجاز

آذرشهر

مسئول خدمات مالی

طیبه

عبدی دیزجور

عادی

مجاز

اسکو

مسئول خدمات مالی

سپیده

بیرامی چاپانی

عادی

مجاز

تسوج

مسئول خدمات مالی

ابوالفضل

جانی

عادی

مجاز

تسوج

مسئول خدمات مالی

اصغر

فتحی اوزی

عادی

مجاز

خاروانا

مسئول خدمات مالی

حمیده

ایمانی

عادی

مجاز

خاروانا

مسئول خدمات مالی

سیدکریم

ساجدی

عادی

مجاز

شندآباد

مسئول خدمات مالی

رعنا

زمانپور بیشک

عادی

مجاز

شندآباد

مسئول خدمات مالی

فرهاد

عباسی

عادی

مجاز

شندآباد

مسئول خدمات مالی

حسین

فدایی پور

عادی

مجاز

مراغه

مسئول خدمات مالی

هادی

آقایاری

عادی

مجاز

مراغه

مسئول خدمات مالی

جعفر

حسینی

عادی

مجاز

مراغه

مسئول خدمات مالی

رضا

نالان احمد آباد

عادی

مجاز

ممقان

مسئول خدمات مالی

علی

قربانی کلوجه

عادی

مجاز

ممقان

مسئول خدمات مالی

حبیب

مرتضوی ممقانی

عادی

مجاز

مراغه

مسئول خدمات مالی

زینب

عبدالهی

بنیادشهید

مجاز

میانه

مسئول خدمات مالی

مهرداد

مددی

بنیادشهید

مجاز

هادیشهر

مسئول خدمات مالی

آصف

زمانی

بنیادشهید

مجاز

خسروشاه

مسئول خدمات مالی

معصومه

افخمی سرای

بنیادشهید

مجاز

      ۱۸۵       

تسوج

مسئول خدمات مالی

اصغر

فتحی اوزی

عادی

مجاز

       ۱۸۶       

شندآباد

مسئول خدمات مالی

حسین

فدایی پور

عادی

مجاز

      ۱۸۷       

ممقان

مسئول خدمات مالی

حبیب

مرتضوی ممقانی

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز

      ۱۸۸       

مراغه

مسئول خدمات مالی

زینب

عبدالهی

بنیادشهید

مجاز

کلیبر

مهندس راه و ساختمان

محمدرضا

اویسی کلیبر

عادی

مجاز

کلیبر

مهندس راه و ساختمان

جبرائیل

بدل زاده

عادی

مجاز

کلیبر

مهندس راه و ساختمان

یحیی

عزیزی گوده کهریز

عادی

مجاز

اسکو

مهندس راه و ساختمان

حمید

آقامحمدی کهنموئی

عادی

مجاز

اسکو

مهندس راه و ساختمان

اصغر

پورقدری

عادی

مجاز

خدافرین

مهندس راه و ساختمان

مرتضی

خدائی

عادی

مجاز

خدافرین

مهندس راه و ساختمان

والح

عنایتی

عادی

مجاز

خدافرین

مهندس راه و ساختمان

عارف

هوشمند

عادی

مجاز

خسروشاه

مهندس راه و ساختمان

محمد حسین

پیازچی سردرود

عادی

مجاز

خسروشاه

مهندس راه و ساختمان

وحید

رحمانی دباغ

عادی

مجاز

سیس

مهندس راه و ساختمان

امیر

چای فروش

عادی

مجاز

سیس

مهندس راه و ساختمان

محسن

سپیدکار

عادی

مجاز

سیس

مهندس راه و ساختمان

آروین

عباس زاده گان

عادی

مجاز

عجب شیر

مهندس راه و ساختمان

محمد

بابائی

عادی

مجاز

عجب شیر

مهندس راه و ساختمان

مجتبی

صحیحی

عادی

مجاز

قره آغاج

مهندس راه و ساختمان

محمد حسین

کاظمی تبریزی

عادی

مجاز

میانه

مهندس راه و ساختمان

هادی

آقایی سفیدی

عادی

مجاز

میانه

مهندس راه و ساختمان

حسین

فضلی خلف

عادی

مجاز

میانه

مهندس راه و ساختمان

رامین

گرمرودی

عادی

مجاز

هادیشهر

مهندس راه و ساختمان

فرشاد

جوان فروزنده

عادی

مجاز

هادیشهر

مهندس راه و ساختمان

جلال

غالبی

عادی

مجاز

هادیشهر

مهندس راه و ساختمان

محمد

یوسفی میابی

عادی

مجاز

مهربان

مهندس راه و ساختمان

امین

بهلولی

بنیادشهید

مجاز

میانه

مهندس راه و ساختمان

وحید

قره داغی

بنیادشهید

مجاز

هریس

مهندس راه و ساختمان

مجتبی

ملکی

بنیادشهید

مجاز

       ۲۱۴        

هادیشهر

مهندس راه و ساختمان

فرشاد

جوان فروزنده

عادی

عدم احراز شرایط بومی شهر –  مجاز


اسامی مردودین مرحله بررسی مدارک آزمون استخدامی شهرداری‌های استان در بهمن ماه ۱۳۹۴ به شرح ذیل است:

ردیف

شهر

رسته شغلی

نام

نام خانوادگی

سهمیه داوطلب

توضیحات

           ۱            

 کلیبر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

حامد

خانمحمدی کلیبر

عادی

با توجه به اینکه نامبرده فاقد گواهینامه پایه یکم می باشد لذا ، مجاز به ادامه مراحل نمی باشد.           ( بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

          ۲           

 کلیبر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

کریم

عبادی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده ۸ ماه و ۲۲ روز اضافه سن دارد ومدارکی برای اضافه سن خود ارائه ننموده است لذا مجاز به ادامه مراحل نمی باشد.

( بند ۵ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

          ۳           

 کلیبر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

سجاد

قربانی خانه خسرو

عادی

با توجه به اینکه تاریخ اخذ گواهینامه پایه یکم ( ۲۲/۱۰/۹۴) ،  ۵ روز بعد از زمان ثبت نام می باشد لذا مجاز به ادامه مراحل استخدام نمی باشد.

( بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

          ۴           

تسوج

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

ابراهیم

پور ابراهیم

عادی

با توجه به اینکه نامبرده معافیت پزشکی دارد لذا مجاز به ادامه مراحل نمی باشد.    ( بند ۳ شرایط عمومی و بند ۸ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

          ۵           

تسوج

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مجتبی

زراعت دوست

عادی

با توجه به اینکه نامبرده فاقد گواهینامه پایه یکم می باشد لذا  مجاز به ادامه مراحل نمی باشد. ضمنا” امتیاز بومی شهر به دلیل عدم احراز شرایط لازم به امتیاز بومی شهرستان تقلیل یافت.

( بند ۶ و بند ۴ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

          ۶           

تسوج

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

محمود

علیاری انزاب

عادی

نامبرده ۱۲ سال و ۲ ماه و ۲۳ روز اضافه سن دارد و ۴ ماه بیمه در شهرداری تسوج ارائه نموده است لذا با توجه به اینکه۱۱ سال و ۱۰ ماه و ۲۳ روز اضافه سن دارد ، مجاز به ادامه مراحل نمی باشد.

  ( بند ۵ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

          ۷           

تسوج

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

بهنام

مختارزاده اندریان

عادی

با توجه به اینکه نامبرده فاقد گواهینامه پایه یکم می باشد لذا ، مجاز به ادامه مراحل نمی باشد.     ( بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

          ۸           

شندآباد

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

حافظ

عمراهی

عادی

نامبرده ۳ سال و ۴ ماه و ۲۳ روز اضافه سن دارد و بیمه ایشان در شرکت های خصوصی می باشد.لذا با توجه به اضافه سن ایشان ، مجاز به ادامه مراحل نمی باشد ضمنا” به لحاظ عدم ارائه مدارک معتبر ، امتیاز شاغل ایشان کسر و به امتیاز خام تقلیل یافت.

  ( بند ۵ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

          ۹           

شندآباد

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

علیرضا

فراستی قراملکی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده فاقد گواهینامه پایه یکم می باشد لذا  مجاز به ادامه مراحل نمی باشد.   ( بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

         ۱۰          

عجب شیر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

بابک

شمسی اسنجان

عادی

با توجه به اینکه تاریخ اتمام خدمت وظیفه ( ۱/۱۱/۹۴ ) ، ۱۴ روز بعد از زمان ثبت نام می باشد لذا مجاز به ادامه مراحل استخدام نمی باشد.

( بند ۳ شرایط عمومی آگهی استخدام )

         ۱۱          

عجب شیر

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مصطفی

فایقی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده فاقد گواهینامه پایه یکم می باشد لذا  مجاز به ادامه مراحل استخدام نمی باشد. ( بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

         ۱۲          

مراغه

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

مهدی

پرتوی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده ۱ ماه اضافه سن دارد و مدارکی برای جبران آن ارائه ننموده است لذا ، مجاز به ادامه مراحل استخدام نمی باشد.   

( بند ۵ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

         ۱۳         

مراغه

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

امراه

قویدل

عادی

با توجه به اینکه نامبرده فاقد گواهینامه پایه یکم می باشد لذا  مجاز به ادامه مراحل استخدام نمی باشد.  ( بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

         ۱۴          

مهربان

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

ناصر

بابازاده مهربانی

عادی

نامبرده ۱۴ سال و ۳ ماه و ۲۲ روز اضافه سن دارد و ۱۲ سال و ۱۰ ماه و ۸ روز بیمه در شهرداری مهربان ارائه نموده است لذا با توجه به اینکه ۱ سال و ۵ ماه و ۱۴ روز اضافه سن دارد ، مجاز به ادامه مراحل نمی باشد. 

( بند ۵ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

         ۱۵         

مهربان

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

یاسر

فرجام بیله سوار

عادی

با توجه به اینکه نامبرده ۶ ماه و ۲۸ روز اضافه سن دارد و مدارکی برای جبران آن ارائه ننموده است لذا  مجاز به ادامه مراحل استخدام نمی باشد.

 ( بند ۵ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

         ۱۶          

مهربان

راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین (راننده)

سعید

ناصری

عادی

با توجه به اینکه نامبرده فاقد گواهینامه پایه یکم می باشد لذا  مجاز به ادامه مراحل استخدام نمی باشد.   ( بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

         ۱۷         

اسکو

کاردان آتش نشان

صابر

صداقتی

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده ( فوق دیپلم فنی و معماری ) مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

         ۱۸         

اسکو

کاردان آتش نشان

داود

فاضلی  ایلخچی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده مدرک مندرج در آگهی استخدام را ارائه ننموده است و فاقد مدرک تحصیلی مرتبط می باشد لذا برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد. ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

         ۱۹          

مراغه

کاردان آتش نشان

حافظ

احمدی بخشایش

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده ( فوق دیپلم فوریت های پزشکی ) مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل مجاز نمی باشد. ضمنا” نامبرده حائز شرایط بومی شهر نبوده و امتیاز ایشان تقلیل یافت.

( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی و بند ۴ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

         ۲۰          

مراغه

کاردان آتش نشان

رامین

ارجمند سرجزه

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهر استفاده نموده و مدرکی برای احراز شرایط بومی ارائه ننموده است لذا امتیاز بومی شهر به امتیاز بومی شهرستان تقلیل یافته که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی ، نامبرده برای ادامه مراحل مجاز نمی باشد.( بند ۴ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

         ۲۱          

مراغه

کاردان آتش نشان

مجتبی

جهانگیری

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده دیپلم نقشه کشی معماری مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۲۲         

مراغه

کاردان آتش نشان

سید رضا

عباسیان نوبری آذر

عادی

با توجه به اینکه سن نامبرده ۲ سال و ۹ ماه و ۱۴ روز بیشتر می باشد و فاقد گواهی اشتغال و یا پرداخت بیمه می باشد و همچنین با عنایت به اینکه رشته تحصیلی ایشان مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( بند ۵ شرایط اختصاصی و شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۲۳         

مراغه

کاردان آتش نشان

عباس

غیوری

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده دیپلم ریاضی و فیزیک مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل مجاز نمی باشد.

( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۲۴         

اسکو

کارشناس امور اداری

فرزاد

خاکپور خسروشاهی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهر استفاده نموده و مدرکی برای احراز شرایط بومی ارائه ننموده است لذا امتیاز بومی نامبرده کسر و امتیاز پایه ایشان مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی ، نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( بند ۴ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

        ۲۵         

مراغه

کارشناس تحلیل گر سیستم

سجاد

عدل اکیس

عادی

به دلیل عدم ارائه گواهینامه تحصیلی معتبر برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۲۶         

مراغه

کارشناس تحلیل گر سیستم

رعنا

موسی زاده

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهرستان استفاده نموده و مدرکی برای احراز شرایط بومی ارائه ننموده است لذا امتیاز بومی نامبرده کسر و امتیاز پایه ایشان مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی ، نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( بند ۴ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

        ۲۷         

 کلیبر

کارشناس حقوقی

وحید

عبداللهی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهرستان استفاده نموده و مدرکی برای احراز شرایط بومی ارائه ننموده است لذا امتیاز بومی نامبرده کسر و امتیاز پایه ایشان مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی ، نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( بند ۴ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

        ۲۸         

آذرشهر

کارشناس حقوقی

سینا

هامیان رومیانی

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۲۹         

آذرشهر

کارشناس روابط عمومی

میثم

بخشی

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

         ۳۰         

آذرشهر

کارشناس روابط عمومی

فریبا

وحید مهدی نیا

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

         ۳۱         

مراغه

کارشناس روابط عمومی

وحیده

رحیم زاده

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۳۲         

مراغه

کارشناس روابط عمومی

میلاد

قربانی

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۳۳         

مراغه

کارشناس روابط عمومی

شوکت

محمدزاده

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۳۴         

تسوج

کارشناس شهرسازی

محمد

عظیمی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده ۹ سال و ۴ ماه و ۵ روز اضافه سن دارد و به دلیل اینکه ایشان ازامتیازشاغل استفاده نموده و مدارکی برای اضافه سن و امتیاز شاغل ارائه ننموده اند لذا برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشند ۰

( بند ۱ شرایط عمومی آگهی استخدام )

        ۳۵         

آذرشهر

کارشناس محیط زیست

مرتضی

حسنعلی زاده دیزجی

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۳۶         

آذرشهر

کارشناس محیط زیست

فرزانه

دوزالی جوشین

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۳۷         

اسکو

کارشناس محیط زیست

مهسا

شریفی فسقندیس

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۳۸         

اسکو

کارشناس محیط زیست

حسین

عمرانی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهرستان استفاده نموده و مدرکی برای احراز شرایط بومی ارائه ننموده است لذا امتیاز بومی نامبرده کسر و امتیاز پایه ایشان مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی ، نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( بند ۴ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

        ۳۹         

خاروانا

کارشناس محیط زیست

فاطمه

حمزه ای

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

         ۴۰          

خاروانا

کارشناس محیط زیست

یعقوب

عبداللهی

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.   ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

         ۴۱          

خسروشاه

کارشناس محیط زیست

مهناز

افشارنیا

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهرستان استفاده نموده و مدرکی برای احراز شرایط بومی ارائه ننموده است لذا امتیاز بومی نامبرده کسر و امتیاز پایه ایشان مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی نامبرده برای ادامه مراحل مجاز نمی باشد.

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل مجاز نمی باشد.

 ( بند ۴ شرایط اختصاصی آگهی استخدام )

 ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۴۲         

شبستر

کارشناس محیط زیست

لیلا

سرتیبی

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد. ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۴۳         

شبستر

کارشناس محیط زیست

رقیه

عسگرپورخامنه

عادی

با توجه به اینکه نامبرده فاقد مدرک تحصیلی معتبر می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل مجاز نمی باشد.

( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۴۴         

عجب شیر

کارشناس محیط زیست

مهدی

مشمول

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۴۵         

عجب شیر

کارشناس محیط زیست

رقیه

نیکبخت دین آباد

عادی

با توجه به اینکه رشته تحصیلی نامبرده مغایر با رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد. ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۴۶         

ممقان

مامور حراست

علیرضا

شکری

عادی

به دلیل عدم ارائه مدرک تحصیلی معتبر برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.   ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۴۷         

سراب

متصدی امور دفتری

صادق

الماسی

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۴۸         

مهربان

متصدی امور دفتری

حامد

صالحی کقالق

عادی

غایب- نامبرده جهت تکمیل پرونده مراجعه ننموده است.

        ۴۹         

مهربان

متصدی امور دفتری

رضا

ملکی

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.   ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

         ۵۰         

 کلیبر

مسئول خدمات مالی

محمد

خانی اتی کندی

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده لیسانس و مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

         ۵۱         

آذرشهر

مسئول خدمات مالی

محمد حسین

بابائی قاضی جهانی

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده فوق لیسانس و مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۵۲         

آذرشهر

مسئول خدمات مالی

حسین

محمدی

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده لیسانس و مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد. (شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۵۳         

آذرشهر

مسئول خدمات مالی

هادی

مرات شرامین

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده لیسانس و مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد. (شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۵۴         

آذرشهر

مسئول خدمات مالی

شیرین

نوروزی

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده لیسانس و مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد. 

( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۵۵         

اسکو

مسئول خدمات مالی

فاطمه

ابراهیم زاده

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده لیسانس و مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل مجاز نمی باشد.   

( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۵۶         

اسکو

مسئول خدمات مالی

زهرا

عبدالهی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهر استفاده نموده و مدرکی برای احراز شرایط بومی ارائه ننموده است لذا امتیاز بومی نامبرده کسر و امتیاز پایه ایشان مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی ، نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( بند ۴ شرایط عمومی آگهی استخدام )

        ۵۷         

تسوج

مسئول خدمات مالی

مهناز

فرامرزی

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده لیسانس و مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد. (شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۵۸         

خاروانا

مسئول خدمات مالی

سمیه

مصطفائی خروانق

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد. ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

        ۵۹         

ممقان

مسئول خدمات مالی

عادل

حاجی رسولی ممقانی

عادی

با توجه به اینکه مقطع تحصیلی نامبرده لیسانس و مغایر با مقطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام می باشد لذا نامبرده برای ادامه مراحل مجاز نمی باشد.   ( شرایط احراز مندرج در جدول رشته شغلی آگهی استخدام )

         ۶۰          

اسکو

مهندس راه و ساختمان

بهنام

شکوهی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهرستان استفاده نموده و مدرکی برای احراز شرایط بومی ارائه ننموده است لذا امتیاز بومی نامبرده کسر و امتیاز پایه ایشان مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی ، نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( بند ۴ شرایط عمومی آگهی استخدام )

         ۶۱          

خسروشاه

مهندس راه و ساختمان

علی

قره داغی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهر استفاده نموده و مدرک احراز شرایط بومی شهرستان ارائه نموده است لذا امتیاز بومی شهرستان نامبرده مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی ، نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( بند ۴ شرایط عمومی آگهی استخدام )

        ۶۲         

عجب شیر

مهندس راه و ساختمان

احد

شعری مقدم

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهرستان استفاده نموده و مدرکی برای احراز شرایط بومی ارائه ننموده است لذا امتیاز بومی نامبرده کسر و امتیاز پایه ایشان مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی ، نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.

( بند ۴ شرایط عمومی آگهی استخدام )

        ۶۳         

قره آغاج

مهندس راه و ساختمان

نادر

اذانی

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهر استفاده نموده و مدرک احراز شرایط بومی ارائه ننموده است لذا امتیاز پایه نامبرده مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی  نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( بند ۴ شرایط عمومی آگهی استخدام )

        ۶۴         

قره آغاج

مهندس راه و ساختمان

علی

بنا زاده

عادی

با توجه به اینکه نامبرده از امتیاز بومی شهر استفاده نموده و مدرک احراز شرایط بومی ارائه ننموده است لذا امتیاز پایه نامبرده مورد محاسبه قرار گرفت که در نتیجه با بررسی نمرات نفرات بعدی ، نامبرده برای ادامه مراحل استخدام مجاز نمی باشد.  ( بند ۴ شرایط عمومی آگهی استخدام )


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :