به دنبال برگزاری مراسم قرعه کشی رقابتهای قهرمانی فوتسال آسیا، زمانبندی برگزاری مسابقات فوق از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد.

به گزارش تبریزمن، رقابتهای قهرمانی فوتسال آسیا با حضور ۱۶ تیم در ۴ گروه به میزبانی ازبکستان از ۲۱ بهمن لغایت ۲ اسفند ۹۴ به شرح زیر برگزار خواهد شد:

گروه A: ازبکستان، لبنان، قرقیزستان و عربستان

گروه B: ایران، عراق، چین و اردن

گروه C: تایلند، ویتنام، چین تایپه و تاجیکستان

گروه D: ژاپن، استرالیا، مالزی و قطر

* مرحله گروهی:

۲۱ بهمن ۹۴:

گروه A: لبنان – قرقیزستان / ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم ازبکستان

گروه A: ازبکستان – عربستان / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم ازبکستان

گروه B: عراق – چین / ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم یونیورسال

گروه B: ایران – اردن / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم یونیورسال

۲۲ بهمن ۹۴:

گروه C: تایلند – تاجیکستان / ساعت ۱۵:۰۰، استادیوم یونیورسال

گروه C: ویتنام – چین تایپه / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم یونیورسال

گروه D: ژاپن – قطر / ساعت ۱۵:۰۰، استادیوم ازبکستان

گروه D: استرالیا – مالزی / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم ازبکستان

۲۳ بهمن ۹۴:

گروه A: عربستان – لبنان / ساعت ۱۵:۰۰، استادیوم ازبکستان

گروه A: قرقیزستان – ازبکستان / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم ازبکستان

گروه B: چین – ایران / ساعت ۱۵:۰۰، استادیوم یونیورسال

گروه B: اردن – عراق / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم یونیورسال

۲۴ بهمن ۹۴:

گروه C: چین تایپه – تایلند / ساعت ۱۵:۰۰، استادیوم یونیورسال

گروه C: تاجیکستان – ویتنام / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم یونیورسال

گروه D: مالزی – ژاپن / ساعت ۱۵:۰۰، استادیوم ازبکستان

گروه D: قطر – استرالیا / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم ازبکستان

۲۵ بهمن ۹۴:

گروه A: ازبکستان – لبنان / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم ازبکستان

گروه A: قرقیزستان – عربستان / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم یونیورسال

گروه B: ایران – عراق / ساعت ۱۵:۰۰، استادیوم ازبکستان

گروه B: چین – اردن / ساعت ۱۵:۰۰، استادیوم یونیورسال

۲۶ بهمن ۹۴:

گروه C: تایلند – ویتنام / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم ازبکستان

گروه C: چین تایپه – تاجیکستان / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم یونیورسال

گروه D: ژاپن – استرالیا / ساعت ۱۵:۰۰، استادیوم ازبکستان

گروه D: مالزی – قطر / ساعت ۱۵:۰۰، استادیوم یونیورسال

* مرحله یک چهارم نهایی / ۲۸ بهمن ۹۴:

QF1: برنده گروه A – تیم دوم گروه B / ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم ازبکستان

QF2: برنده گروه C – تیم دوم گروه D / ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم یونیورسال

QF3: برنده گروه B – تیم دوم گروه A / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم ازبکستان

QF4: برنده گروه D – تیم دوم گروه C / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم یونیورسال

* مرحله پلی آف / ۲۹ بهمن ۹۴:

Play-off 1: بازنده QF1 – بازنده QF2 / ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم ازبکستان

Play-off 2: بازنده QF3 – بازنده QF4 / ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم یونیورسال

Play-off 3: برنده پلی آف ۱ – برنده پلی آف ۲ / ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم یونیورسال

* مرحله نیمه نهایی/ ۳۰ بهمن ۹۴:

SF1: برنده QF1 – برنده QF2 / ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم ازبکستان

SF2: برنده QF3 – برنده QF4 / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم ازبکستان

* دیدار رده بندی / ۲ اسفند ۹۴:

بازنده SF1 – بازنده SF2 / ساعت ۱۴:۳۰، استادیوم ازبکستان

* دیدار نهایی / ۲ اسفند ۹۴:

برنده SF1 – برنده SF2 / ساعت ۱۷:۳۰، استادیوم ازبکستان


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :