انستیتو بین المللی سالمندان پروفسور علوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور پروفسور علوی در بیمارستان شهید مدنی تبریز افتتاح شد.

گفتنی است در همایشی که مهرماه سال جاری در تبریز برگزار شد مدال افتخار شهر تبریز توسط شهردار شهر تبریز به پروفسور علوی اهدا گردید.

8o-13

profesoralavi

8o-50 unnamed (3)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :