پایانه مسافربری تبریز که با هزینه ای بالغ بر ۸۰۰ میلیاردریال به سر انجام رسیده است، با حضور وزیر راه و شهر سازی افتتاح شد.

تبریزمن، سرویس عکس : پایانه مسافربری بزرگ و مدرن تبریز با حضور وزیر راه و شهر سازی  ، استاندار آذربایجان شرقی ، شهردار تبریز و دیگر مسئولان شهری و استانی افتتاح شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :