به گزارش تبریزمن، ساختمان اداری – آموزشی دانشگاه آزاد واحد ایلخچی با حضور مسئولین استانی و شهرستان ایلخچی افتتاح شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :