به گزارش تبریزمن، مرکز بین المللی آموزش و توسعه ورزش های زورخانه ای و پهلوانی با حضور رئیس فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و پهلوانی در مجموعه ورزشی و زورخانه شهدای خطیب افتتاح شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :