مراسم افتتاح بهره برداری از رمپ خروجی ملازینال به  پاسداران وچندین پروژه کلیدی دیگر


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :