موزه کاخ در شهر پکن، چین، که با عنوان «شهر ممنوعه» نیز شناخته می شود از بیست و دوم دسامبر ۲۰۱۵ گالری دیجیتال جدید خود را راه اندازی کرده است.

به گزارش تبریزمن، موزه کاخ در شهر پکن، چین، که با عنوان «شهر ممنوعه» نیز شناخته می شود از بیست و دوم دسامبر ۲۰۱۵ گالری دیجیتال جدید خود را راه اندازی کرده است. گالری دیجیتال در دروازه دوآنمن، ورودی اصلی به کاخ سلطنتی، قرار گرفته است. در سالن این گالری نمایشگرهایی وجود دارند که ویژگی های معماری و آثار فرهنگی را به نمایش گذاشته و درباره آنها توضیح می دهند. برخی از این آثار به اندازه ای قدیمی و شکننده هستند که امکان نمایش واقعی آنها وجود ندارد.

افتتاح گالری دیجیتال در موزه کاخ پکن

افتتاح گالری دیجیتال در موزه کاخ پکن

افتتاح گالری دیجیتال در موزه کاخ پکن

افتتاح گالری دیجیتال در موزه کاخ پکن

افتتاح گالری دیجیتال در موزه کاخ پکن

افتتاح گالری دیجیتال در موزه کاخ پکن

افتتاح گالری دیجیتال در موزه کاخ پکن

افتتاح گالری دیجیتال در موزه کاخ پکن

افتتاح گالری دیجیتال در موزه کاخ پکن

 


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :