در نوروز امسال، بالغ بر ۸۱۶ هزار و ۵۰۱ نفر از ۲۳ پایانه مرزی فعال در مرزهای کشور تردد داشتند که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۲ درصد افزایش داشته است.به گزارش تبریزمن، محمدجوادعطرچیان با اعلام این خبر افزود: از مجموع ۸۱۶ هزار و ۵۰۱ نفر مسافر تردد کرده از مرزهای کشور، ۲۷۵ هزار و ۵۱۷ نفر مسافرورودی ایرانی، ۲۶۳ هزار و ۲۹۹  نفرمسافر خروجی ایرانی، ۱۳۳ هزار و ۶۵۳  مسافرورودی خارجی و ۱۴۴ هزار و ۳۲ نفرمسافر خروجی خارجی بوده اند.

وی در خصوص عملکرد پایانه های  مرزی در تردد مسافران افزود: پرترددترین پایانه های مرزی به ترتیب عبارتند از، پایانه مرزی مهران با ۱۹۹هزار و ۱۷۹ نفر  و ۶. ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته،   پایانه مرزی بازرگان با ۹۴ هزار و ۳۱۴ نفر و ۶.۹  درصد کاهش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، پایانه مرزی شلمچه با ۷۲ هزار و ۱۲۰ نفر  و ۹۶.۹ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، پایانه مرزی بیله سوار با ۵۴ هزار و ۸۳۱  نفر و ۱۲.۳ درصد افزایش و  پایانه مرزی رازی با ۵۰ هزار و ۱۴۷ نفر و ۱۲ درصد افزایش نسبت به به دوره مشابه سال گذشته بوده است.

عطرچیان با اشاره به آمار تردد مسافران از پایانه های مرزی در سال ۹۴ اظهارداشت: در نوروز سال ۹۴ میزان تردد از پایانه های مرزی  در مجموع ۷۹۱ هزارو ۱۵۳ نفر مسافربودکه از این تعداد ۲۵۴ هزار و ۵۰۳ مسافر ورودی ایرانی، ۲۴۷ هزار و ۶۸۰ مسافر خروجی ایرانی، ۱۴۲ هزار و ۵۶ مسافر ورودی خارجی و ۱۴۶ هزار و ۹۱۴ مسافر خروجی خارجی بودند.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :