رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی از افزایش ۱۰ درصدی ماموریتهای تصادفی و غیر تصادفی اورژانس ۱۱۵ استان در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ خبر داد و گفت: تعداد کل ماموریتهای تکنسین های اورژانس از ۶۳ هزار و ۹۲۲ ماموریت در سال ۹۳، به ۷۰ هزار و ۶۶۴ مورد در سال ۹۴ رسیده است.

تبریزمن، سرویس اجتماعی: روزبه رجائی غفوری گفت: سهم ماموریتهای تصادفی در هر دو سال متوالی حدود ۲۰ درصد کل ماموریتهای اورژانس ۱۱۵ استان بود به طوری که در سال ۹۴ تکنسین های اورژانس به ۱۴ هزار و ۳۲ ماموریت تصادفی و در سال ۹۳ نیز به ۱۳ هزار و ۳۳۹ مورد ماموریت تصادفی اعزام شده بودند.

وی در خصوص تعداد فوتی ها و مصدومام ماموریتهای تصادفی در سال گذشته گفت: در نتیجه انجام ۱۴ هزار و ۳۲ ماموریت تصادفی در مجموع مرگ ۳۳۲ نفر در محل تائید، ۱۴ هزار و ۶ نفر به تشخیص تکنسین های اعزامی مرکز به بیمارستان اعزام و یک هزار و ۴۹۵ نفر نیز بصورت سرپایی در محل درمان شده اند.

وی در تشریح این آمار در سال ۹۳ نیز گفت: در قالب ۱۳ هزار و ۳۳۹ ماموریت تصادفی در مجموع مرگ ۳۰۷ نفر در محل تائید، ۱۳ هزار ۷۶۸ نفر به تشخیص تکنسین های اعزامی به بیمارستان اعزام و یک هزار و ۵۰۵ نفر نیز بصورت سرپایی در محل درمان شده اند.

وی در تفکیک ماموریتهای غیر تصادفی تکنسین های اورژانس در سال ۹۳ و ۹۴ نیز گفت: در هر دو سال حدود ۱۰ درصد ماموریتهای غیر تصادفی اورژانس ۱۱۵ به بیماران قلبی اختصاص داشته است.

رجائی غفوری گفت: در سال ۹۴ در مجموع ۴ هزار و ۷۲۶ ماموریت قلبی، ۲ هزار و ۱۸۳ ماموریت تنفسی و ۷۷۲ ماموریت ناشی مسمومیت با مونوکسیدکربن توسط تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ استان انجام شده است.

وی در تفکیک این آمار در سال ۹۳ نیز گفت: از مجموع ۴۷ هزار و ۸۷۱ ماموریت غیر تصادفی، ۴ هزار و ۶۲۴ مورد به بیماران قلبی، یک هزار و ۹۶۱ مورد به بیماران تنفسی و ۵۵۸ ماموریت نیز به مسمومیت با مونوکسید کربن اختصاص داشته است.

وی یادآور شد: در سال ۹۴ در قالب ماموریتهای غیر تصادفی در مجموع ۲۸ هزار و ۶۴۲ نفر به بیمارستان اعزام، ۱۸ هزار و ۴۹۷ نفر در محل درمان شده اند و مرگ ۲ هزار و ۵۴۰ نفر نیز تائید شده است.

به گفته رجائی در سال ۹۳ نیز در قالب ماموریتهای غیر تصادفی تکنسین های اورژانس، ۲۶ هزار و ۲۰۲ نفر به مراکز درمانی منتقل، ۱۷ هزار و ۱۰۴ نفر در محل درمان و مرگ ۲ هزار و ۴۹۱ نفر نیز تائید شده بود.

وی یادآور شد: در جریان مسمومیت با مونوکسیدکربن نیز در سال گذشته، ۱۹ نفر جان خود را از دست داده بودند که ۵ نفر آنها در شهرستان تبریز و ۱۴ نفر در سایر شهرستان های استان گزارش شده بود.

وی در خصوص آمار مرگ و میر ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن در سال ۹۳ نیز گفت: در کل استان مرگ ۲۵ نفر به دلیل استنشاق مونوکسید کربن در محل تائید شده بود که ۱۷ نفر آنها در شهرستان تبریز و ۸ نفر نیز در سایر شهرستانهای استان اتفاق افتاده بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :