کارشناس باغبانی جهادکشاورزی استان اذربایجان شرقی ازافزایش ۴۰درصدی قارچ خوراکی درسال جاری را خبرداد.

 به گزارش تبریزمن، صابربیگلگ افزود:هم اکنون ۱۲۵واحدصنعتی و۱۲واحدخانگی تولید قارچ درشهرستانهای مختلف استان اذربایجان شرقی فعالیت دارندکه ازاین تعداد سالانه ۲هزارتن قارچ دراستان تولیدمیشود.

وی گفت:۲۵۰نفربه صورت مستقیم و۱۵۰نفربه صورت غیرمستقیم درزمینه تولیدقارچ مشغول کارهستند.

وی گفت:۵۰درصدازتولیدات قارچ دراستان مصرف میشودومابقی به سایراستانهای همجواربویژه اراک صادرمیشود.

کارشناس باغبانی جهادکشاورزی استان اذربایجان شرقی بابیان اینکه هرواحدصنعتی وخانگی ازکارمزد ۱۶درصد تسهیلات بانکی برخوردارمیشوندوهمچنین واحدهای خانگی ۳۰میلیون تومان ،واحدهای صنعتی یک میلیارد تومان نیزازطریق بسیج سازندگی دریافت میکنند.

بیگلگ مسئول تولید قارچ جهادکشاورزی استان اذربایجان شرقی افزود: استان اذربایجان شرقی سالانه باتولید ۲هزارتن قارچ رتبه دهم کشوری به خوداختصاص داده است.

مسئول تولید قارچ جهادکشاورزی استان اذربایجان شرقی اجرای طرح‌های پرورش قارچ به عنوان یک فعالیت تولیدی ضمن اینکه گامی به سوی خوداتکایی کشور در صنایع غذایی به شمار می‌رود، می‌تواند بسترساز اشتغال به کار نیروهای متخصص به خصوص در علوم کشاورزی و فاقد تخصص شود، ضمن اینکه بانوان کارآفرین نیز می‌توانند با پیاده سازی این طرح گامی در جهت توسعه میهن بردارند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :