مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی از افزایش ۴۴ درصدی بارندگی های پاییزه در این استان نسبت به بلند مدت خبرداد و در عین حال گفت: در مقایسه با پاییز سال گذشته میزان بارش ها ۳۲ درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش تبریزمن، فرخ مطلبی فر گفت : میانگین بارش های سه ماهه نخست سال آبی زراعی جاری در استان را ۱۰۸ میلی متر اعلام کرد و افزود: میانگین بارش های سه ماهه پاییز سال گذشته ۱۶۲ میلی متر بود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین بارش سه ماهه امسال از شهرستان هریس به میزان ۱۸۰ میلی متر گزارش شده است، افزود: شهرستان مرند با ۱۵۲ میلی متر و تبریز با ۱۲۴ میلی متر بارش در رده های بعدی قرار دارند.
مطلبی فر با اعلام اینکه کمترین بارش پاییزه امسال از ایستگاه سهند به میزان ۶۵ میلی متر گزارش شده است، گفت: تبریز با ۹۶ درصد و عجب شیر با ۲٫۳ درصد افزایش بارش، به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش را نسبت به دراز مدت داشته اند.
وی همچنین گفت: بیشترین کاهش بارندگی سه ماهه نخست سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ایستگاه سهند به میزان ۵۵ درصد و کمترین کاهش از ایستگاه هریس به میزان ۲٫۸ درصد گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی با اشاره به کاهش ۰٫۶ درجه ای دمای سه ماهه پاییز امسال نسبت به بلند مدت و افزایش ۰٫۲ درجه ای نسبت به پاییز سال گذشته، افزود: میانگین دمای سه ماهه نخست سال آبی زراعی جاری ۸٫۷ درجه سانتی گراد بوده است.
آذربایجان شرقی دارای ۱۸ ایستگاه سینوپتیک، ۱۶ ایستگاه خودکار، هشت ایستگاه اقلیم شناسی، سه ایستگاه جاده ای، یک ایستگاه کشاورزی، یک ایستگاه جو بالا و یک رادار هواشناسی است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :