اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی اعلام کرد : در هفت ماهه گذشته ۴۹ نفر بر اثرحوادث کاری دراستان جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۹ نفر افزایش نشان میدهد.به گزارش تبریزمن، بر اساس این گزارش ، یک نفر از فوت شدگان زن بود، در این مدت ۸۲۴ نفر نیز بر اثر حوادث کار در مناطق مختلف استان مصدوم شده اند.

آمارهای منتشره همچنین نشان میدهد در هفت ماهه امسال نزدیک ۲۴ هزار نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

بنا به گزارش پزشکی قانونی آذربایجان شرقی از این تعداد بیش از ۶ هزار نفر زن و نزدیک ۱۸ هزار نفر نزاع کنندگان مرد بوده اند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :