معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی: شهردار تبریز در طول مدیریت شهری خود با تمام وجود در حوزه مدیریت شهری وارد عمل شده و تحول عظیمی را به وجود آورده است.

تبریزمن، سرویس سلامت: معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح پروژه های سلامت شهرداری تبریز گفت:شهردار تبریز در طول مدیریت شهری خود با تمام وجود در حوزه مدیریت شهری وارد عمل شده و تحول عظیمی را به وجود آورده است که شاید زمانی آرزوی قلبی من بود.

محمدصادق پورمهدی افزود:این مجموعه در حوزه های درمان، ورزشی، فرهنگی، هنری و غیره گام های اساسی برداشته است در حالی که وظیفه قانونی آن نیست و لذا در این خصوص رویکرد مناسب و قابل قبولی در جریان است.

وی اضافه کرد:در مقوله شاخص های توسعه، وضعیت استانمان آن طور که باید و شاید مناسب نیست بنابراین ایراد از خودمان بوده و اگر وحدت داشته باشیم با انجام وظایف خود می توانیم شاخص های مربوطه را تا حد قابل توجهی افزایش دهیم.

پورمهدی در خاتمه تاکید کرد:در جوامعی که از تعدد احزاب برخوردار هستند بیش از آنکه دستگاه های نظارتی به کنترل اوضاع جامعه بپردازند از طرف خود تشکیلات نسبت به مجازات و پیشگیری تخلفات اقدام می کنند و لذا مطبوعات و رسانه های ما نیز باید نقد منصفانه را در سرلوحه امور خود قرار دهند تا از فساد مالی و غیره جلوگیری به عمل آید!


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :