رئیس فدراسیون دوچرخه سواری از خرید تجهیزات دوچرخه سواری برای استانها و توافق با کمیته ملی المپیک برای خرید دوچرخه برای رکابزنان المپیکی خبر داد.

به گزارش تبریزمن، خسرو قمری گفت: در سفر به چین از تجهیزات یک کارخانه در حاشیه یک نمایشگاه بازدید کردم . نمونه هایی از دوچرخه های شرکت TRINX را خریداری کردیم. این دو نمونه را برای تست به ایران آوردیم و مورد ارزیابی قرار دادیم.

وی افزود: این دوچرخه ها را مورد ارزیابی قرار دادیم. مقدمات خرید این دوچرخه ها به تعداد ۳۰۰ عدد فراهم شده است چرا که قیمت این دوچرخه ها یک چهارم تا یک پنجم دوچرخه های داخل ایران است و در شرایطی که یک دوچرخه شش میلیون تومان برای ما تمام می شود این دوچرخه یک میلیون خریداری خواهد شد.

قمری خاطرنشان کرد: قصد داریم از این دوچرخه ها برای تجهیز هیات های استانی در بخش پیست استفاده کنیم و دوچرخه سواران را نو نوار کنیم. این تجهیزات ظرف چند ماه آینده در بخش استعدادیابی در اختیار هیات ها قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه به مذاکرات صورت گرفته با کمیته ملی المپیک به منظور خرید تجهیزات برای رکابزنان المپیکی هم اشاره کرد تا این رکابزنان هم صاحب دوچرخه جدید شوند و  گفت: طی توافقی که هفته گذشته با آقای هاشمی رئیس کمیته المپیک داشتیم قرار است از اعتبارات در اختیار داده شده برای رکابزنان المپیکی دوچرخه خریداری کنیم. در جلسه انجام شده به توافق ۷ دوچرخه رسیدیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه این مجموعه دنبال خرید بهترین تجهیزات برای رکابزنان المپیکی است، تصریح کرد: شاید برای خرید دوچرخه ها تعداد آن را کمتر کنیم و شش دوچرخه خرید شود. با توجه به اعزام سه ورزشکار به المپیک چهار دوچرخه در بخش جاده و دو دوچرخه در بخش تایم تریل جاده خرید شود تا در هر بخش یک دوچرخه ذخیره داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این مدت از دوچرخه های ذخیره مان استفاده خواهیم کرد تا تکلیف دوچرخه های جدید مشخص شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :