۳۳ میلیون نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال روز یکشنبه در شیراز امحاء شد.این سیگارها طی سال های ۹۲ تاکنون و با همکاری مجموعه نیروی انتظامی و اداره مبارزه قاچاق کالا کشف شده است


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :