به گزارش تبریزمن، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری تبریز به منظور همکاری بیشتر تفاهم نامه ای را با حضور شهرام دبیری، رئیس شورای شهر، صادق نجفی شهرداری تبریز، محمد حسین صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و علیرضا رحیمی، رئیس مرکز سلامت شهرداری تبریز به امضا رساندند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :