فرماندار تبریز گفت: تقسیم اعتبارات به صورت سهم درصدی متوازن با رشد جمعیت و توسعه نیست و قطعا این ضعف نظام برنامه ریزی باید رفع شود.

به گزارش تبریزمن، رحیم شهرتی‌فر صبح امروز در جلسه فوق‌العاده کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تبریز، خواستار بازبینی شاخص‌های برخورداری متوازن و متناسب با رشد جمعیت شهرها و مناطق مختلف در برنامه ششم توسعه شد.

فرماندار شهرستان تبریز افزود: تقسیم اعتبارات بر اساس روال ۳۵ سال گذشته انجام گرفته و مهاجرت روستائیان به شهرها، توسعه شهرها، افزایش نیاز متناسب با افزایش جمعیت در این مدت مغفول مانده است.

وی همچنین عدم تناسب امکانات با جمعیت شهر تبریز را مشکلی جدی عنوان داشت و این شهر را نمونه‌ای از مناطق کم برخوردار دانست.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :