با تصویب نمایندگان مجلس، تا پایان سال ۹۵ کلیه مشمولانی که بیش از ۸ سال غیبت دارند می توانند با پرداخت مبلغ جریمه بصورت یکجا یا قسطی از خدمت سربازی معاف شوند.

به گزارش تبریزمن، جزئیات مبالغ جریمه خدمات سربازی بشرح زیر است:

زیردیپلم،‌۱۰۰ میلیون ریال

دیپلم: ۱۵۰ میلیون ریال

فوق دیپلم: ۲۰۰ میلیون ریال

لیسانس: ۲۵۰ میلیون ریال

فوق لیسانس: ۳۰۰ میلیون ریال

دکترای پزشکی: ۳۵۰ میلیون ریال

دکترای غیرپزشکی: ۴۰۰ میلیون ریال

پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰۰ میلیون ریال

به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و غیبت بیش از ۶ ماه یک سال محسوب می‌شود

برای مشمولان متأهل، ۵ درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند ۵ درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :